Šolski sklad

Šolski sklad

V šolskem letu 2008/09 smo v osnovni šoli Milana Šuštaršiča ustanovili šolski sklad. Šolski sklad je bil ustanovljen skladno z zakonodajo. Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev: ga. Sara Seršen, g. Dejan Verbič, ga. Edina Vuković, g. Mitja Kmetec ter trije predstavniki šole: ga. Tjaša Grebenšek, ga. Alisa Selan, ga. Marina Tomić.

V šolskem skladu se zbirajo sponzorska sredstva, prostovoljni prispevki staršev, sredstva pridobljena na sejmih, prireditvah, … Upravni odbor šolskega sklada zbrana sredstva porabi za sofinanciranje dejavnosti socialno ogroženim učencem, za nagrade učencem, za nabavo in organizacijo nadstandardnih storitev za učence in podobno. Namensko donirana sredstva pa se porabijo za namen, za katerega so bila pridobljena.

Za sofinanciranje šole v naravi in dnevov dejavnosti (športni, kulturni…) socialno ogroženim morate starši napisati prošnjo in jo nasloviti na šolski sklad OŠ Milana Šuštaršiča.

Na sestanku sveta staršev smo se dogovorili, da starši v šolski sklad lahko prispevajo prostovoljne prispevke z nakazilom preko položnice na račun šolskega sklada. Starši boste položnice dobili po pošti dvakrat letno. Sredstva za šolski sklad lahko nakažete na račun:

 

Osnovna šola Milana Šuštaršiča
Štembalova ulica 2a
1113 Ljubljana

 

Številka transakcijskega računa (IBAN): SI56 01261-6030665183
Namen: Šolski sklad
Sklic: SI 00 291950

 

Vodja šolskega sklada
Tjaša Grebenšek

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA:
Pravila_šolskega_sklada.pdf

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost