SPREMLJANJE ZAVRŽENE HRANE PRI MALICI

Jan 19, 2023 | Novice

Problematika zavržene hrane je tesno povezana s problematiko prevelike potrošnje in porabe naravnih virov za njihovo pridelavo. V svetu se tretjina pridelane hrane zavrže, po drugi strani pa se ocenjuje, da se bo morala proizvodnja hrane do leta 2050 povečati za 70 %, da bi zadovoljila potrebe naraščajočega števila prebivalstva.

Na naši šoli se trudimo, da je zavržena količina hrane čim manjša, zato smo se v sklopu projekta Podnebni cilji in spremembe v VIZ odločili, da bomo spremljali zavržke hrane pri šolski malici.

Učenci naše šole med 9. in 20. januarjem 2023 vodijo evidenco zavržene hrane pri malici. Vsak oddelek je v pripravljeno razpredelnico vpisoval, koliko hrane so na tisti dan zavrgli.

Učenci, ki so zavrgli najmanj oziroma nič hrane, so imajo najnižje število točk in so uvrščeni na 1. mesto.

 

ODDELEK

1. mesto

2.B

2. mesto

4.A

3. mesto

3.B, 5.B ter 7.A

4. mesto

4. B, 4.C

5. mesto

1.A, 2.C, 2.A, 5.A, 6.B ter 7.B

6. mesto

1.B, 3.C, 6.A

7. mesto

3.A

8. mesto

8.C, 9.B

9. mesto

7.C, 8.A

10. mesto

9.A

11. mesto

8.B, 9.C

12. mesto

6.C

Rezultati prvega tedna spremljanja količine zavržene hrane so prikazani spodaj:

 

Oddelku 2.b čestitamo za zmago v 1. tednu.

Rezultate drugega tedna ter končne zmagovalce bomo prav tako objavili na spletni strani.

Tea Žmavčič,
vodja šolske prehrane

Dostopnost