MOŽNOST TOPLEGA OBROKA MED ŠOLANJEM NA DALJAVO (1.4 – 12.4.2021)

Mar 31, 2021 | Novice

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico, katere vsebina se nanaša na zagotavljanje brezplačnega toplega obroka pri pouku na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana bomo v naslednjem tednu organizirali kuhanje toplih obrokov.

Brezplačni topli obrok – kosilo, pripada učencem, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano šolsko prehrano. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se morajo na obrok nujno prej prijaviti.
S prijavo učenci/starši privolijo, da občina in šola podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Prijava na obrok : Obrazec za prijavo toplega obroka med poukom na daljavo

Obrok lahko prevzamete od 11.30h naprej v zadnjem delu kuhinje.

Razdeljevanje obrokov bo potekalo kot v prejšnjem valu (med novembrom 202 ter februarjem 2020).

 

Ravnateljica, Irena Kodrič

Dostopnost