Skrbnik razreda

Skrbnik razreda

Skrbnik razreda je svetovalni delavec. Njegova glavna naloga je, da nudi oporo in pomoč učitelju, učencem in staršem. Skrbnik razreda:

– svetuje učiteljem, učencem in staršem,

– sodeluje pri razširjenih timskih sestankih,

– izvaja  diagnostiko  ob  učnih  težavah,  timsko  pripravi  izvirni  delovni projekt pomoči in opravi razgovor z otrokom v primeru usmerjanja.

 

Razred

 Skrbnik razreda

1. Maja Krnaič
2. Maja Krnaič
3. Iva Jenko
4. Mark Jupiter Užmah
5. Mark Jupiter Užmah
6. Mark Jupiter Užmah
7. Maja Krnaič
8. Mark Jupiter Užmah
9. Maja Krnaič

 

 

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost