Obrazci

Obrazci

VLOGA ZA STATUS ŠPORTNIKA IN KULTURNIKA:
Vloga_za_status_športnika_in_kulturnika.pdf

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI:
Dogovor_o_prilagajanju_šolskih_obveznosti.pdf

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA:
Vloga_za_dodelitev_sredstev_ŠS.pdf

IZJAVA O POŠILJANJU E RAČUNOV NA E-NASLOV:
IZJAVA_e-račun_na_e-naslov.pdf

IZJAVA O POŠILJANJU E RAČUNOV V E-BANKO:
IZJAVA_e-račun_v_e-banko.pdf

SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV (TRAJNI NALOG):
Soglasje_za_SEPA_direktno_obremenitev

POGODBA O ŠOLSKI PREHRANI IN ORGANIZACIJI ŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Pogodba_šolska_prehrana_šolske_dejavnosti_2021_22.pdf

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Prijava_na_šolsko_prehrano_2021_2022pdf

VLOGA STARŠEV ZA NAPOVEDANO ODSOTNOST  OTROKA OD POUKA
VLOGA-STARŠEV-ZA-NAPOVEDANO-ODSOTNOST-OTROKA-OD-POUKA.doc

VLOGA za IZOBRAŽEVANJE NA DOMU
VLOGA ZA IZOBRAŽEVANJE NA DOMU.pdf

NAMENITEV DELA DOHODNINE V ŠOLSKI SKLAD
DOPIS_Šolski_sklad_donacija_dohodnina.pdf
FURS_Namenitev_dela_dohodnine_za_donacije_navodila.pdf
FURS_Namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost