Šolski zvonec

Šolski zvonec

Oznaka ureVrsta ure, dejavnostČas od __ do __
0.jutranje varstvo (JUV)6.30−7.30
PreduraJUV, pouk, OIP, NIP7.30−8.15
1.pouk 8.20−9.05
2.pouk 9.10−9.55
odmor, malica/dolgi odmor 9.55−10.25
3. pouk 10.25−11.10
4. pouk 11.15−12.00
5. pouk12.05−12.50
OPB12.00−12.50
6. pouk, NIP, OIP, DOD, DOP12.55−13.40
OPB, kosilo12.50−13.40
7. pouk, NIP, OIP, DOD, DOP13.45−14.30
OPB, ID, kosilo13.40−14.30
8. OPB, ID 14.30−15.20
9. OPB, ID 15.20−16.10
10. popoldansko varstvo 16.10−17.00

Legenda:
OIP—obvezni izbirni predmet, NIP—neobvezni izbirni predmet, DOD—dodatni pouk, DOP—dopolnilni pouk, ID—interesna dejavnost, OPB—oddelek podaljšanega bivanja

 

Redni pouk bo realiziran po veljavnem predmetniku.

Pričetek pouka je ob 8.20, predura ob 7.30.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje: Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo glede na potrebe staršev.

Za učence drugega razreda in za starejše učence, ki se vozijo v šolo, starši oddajo pisno vlogo z utemeljitvijo, če želijo otroka vključiti v jutranje varstvo.

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost