NIP, OIP, ID 2021/2022

Opis neobveznih izbirnih predmetov, obveznih izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2021/2022

Dokument_Prijava_ID_OIP_NIP_JUV, OPB, POV, DOD_2021_22.pdf

POSTOPEK IZBIRE OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV TER DEJAVNOSTI.pdf 

 

Opisi neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ter interesnih dejavnosti po razredih:

1. razred

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

Prvošolci bodo angleščino spoznavali ob sproščenih igralnih in gibalnih dejavnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Skozi pesmi, pravljice, izštevanke, gibalne igre, ples bodo neobremenjeno vstopali v svet angleškega jezika in kulture. Glavni poudarek učenja je na govornih in slušnih aktivnostih. Učne vsebine se tesno medpredmetno prepletajo z vsebinami iz učnih načrtov drugih predmetov v prvem razredu.

 

INTERESNE DEJAVNSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. RAZREDA

Otroški zbor bodo obiskovali izključno učenci 1. razreda. Glavni cilji bodo razvijanje posluha in širjenje glasovnega obsega ter privzgajanje primernega vedenja v pevskem zboru in na nastopu na odru. Vsebine bodo prilagojene interesom in zmožnostim skupine in se bodo nanašale glede na potrebe prireditev, na katerih bo zbor nastopal. Poudarek bo na enostavnih ljudskih in umetnih pesmih znanih slovenskih avtorjev. Zbor bo nastopil na šolskih prireditvah.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

ŠPORT JE IGRA

V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

 

UMETNIŠKE URICE

Interesna dejavnost se bo izvajala enkrat tedensko. Cilj interesne dejavnosti je razvijanje ustvarjalnosti in domišljije na različnih področjih – likovnem, dramskem, lutkovnem, naravoslovnem … Prilagajali se bomo interesom učencev.

 

USTVARJALNE DELAVNICE

Vsebina delavnic bo prilagojena glede na letni čas, pomembne praznike, projekte OPB v 1. triadi in dostopnost materialov. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev. Učenci bodo izdelovali domišljijske in uporabne izdelke in pri tem spoznavali različne likovne tehnike, krepili domišljijo in ustvarjalnost ter razvijali finomotorične spretnosti. Izdelke bodo izdelali čim bolj samostojno brez pomoči učitelja. Izdelke bomo izdelovali iz odpadnih, naravnih in drugih materialov.

2. razred

INTERESNE DEJAVNOSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. S pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

PRVA POMOČ

Vsebina krožka prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.

Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:

 • humanitarnih vrednot,
 • splošne varnosti v prometu,
 • lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
 • varovanje lastnega zdravja,
 • sočutja,

sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

ŠAH

Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

ŠPORT JE IGRA

V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

 

 UMETNIŠKE URICE

Interesna dejavnost bo obarvana z različnimi tematikami: likovno, dramsko, glasbeno in plesno. Te vsebine se bodo velikokrat prepletale. Učenci bodo na delavnicah urili ročne spretnosti, tako da bodo izdelovali različne in uporabne izdelke. Urili se bodo v dramski igri, kjer bodo uporabili tudi izdelke, ki jih bodo sami izdelali. Ustvarjali bodo različno glasbo, igrali na inštrumente in peli ter se učili različnih plesov.

 

USTVARJALNE DELAVNICE

Interesna dejavnost bo obarvana z naravoslovnimi in družbenimi vsebinami. Učenci bodo raziskovali naravo, izvajali praktične poskuse, izdelovali tehnične izdelke in spoznavali svet. Učili se bodo tudi o varovanju narave in skrbi za okolje. Vsebine bodo spoznavali tudi preko igre in pri tem uporabljali različno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Interesna dejavnost ustvarjalne delavnice se bo izvajala enkrat tedensko. Cilj interesne dejavnosti je razvijanje ustvarjalnosti in domišljije na likovnem, dramskem, lutkovnem, plesnem, glasbenem in gibalnem področju. Prilagajali se bomo interesom učencev.

3. razred

INTERESNE DEJAVNOSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. S pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

PRVA POMOČ

Vsebina krožka prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.

Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:

 • humanitarnih vrednot,
 • splošne varnosti v prometu,
 • lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
 • varovanje lastnega zdravja,
 • sočutja,

sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

ŠAH

Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

ŠPORT JE IGRA

V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

 

 UMETNIŠKE URICE

Vsebina delavnic je kreativno ustvarjanje učencev na različnih področjih. Cilj dejavnosti je razvijanje ustvarjalnosti in domišljije na likovnem, dramskem, literarnem, lutkovnem, plesnem, glasbenem in gibalnem področju. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev. Za interesno dejavnost je predvideno 35 ur na leto.

 

USTVARJALNE DELAVNICE

Vsebina delavnic bo prilagojena glede na letni čas, pomembne praznike, projekte, LDN za OPB v 3. razredu in dostopnost materialov. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev. Učenci bodo izdelovali domišljijske in uporabne izdelke in pri tem spoznavali različne likovne tehnike, krepili domišljijo in ustvarjalnost ter razvijali finomotorične spretnosti. Izdelke bodo izdelali čim bolj samostojno brez pomoči učitelja. Izdelke bomo izdelovali iz odpadnih, naravnih in drugih materialov.

4. razred - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko skupinskih iger, pesmi ter krajših dramskih besedil, ki jih bodo sami uprizarjali. Poudarek bo na poslušanju in govornem sporazumevanju. Pisanje bo omejeno na zapis posameznih preprostih besednih zvez in povedi. Velik poudarek bo na interaktivnih vsebinah, kjer bodo učenci ves čas aktivno sodelovali (pesmi, izštevanke, kvizi, risanke, igre ipd.).

 

RAČUNALNIŠTVO

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije.

Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo: reševanje problemov, algoritmi, programi, podatki, komunikacija in storitve.

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.

 

ŠPORT

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport. Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov:

PRVI SKLOP (razvoj splošne aerobne vzdržljivosti): teki, dejavnosti na snegu, aerobika.

DRUGI SKLOP (razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti): ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč.

TRETJI SKLOP (razvoj različnih pojavnih oblik moči): akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

 

TEHNIKA

Neobvezni izbirni predmet tehnika je namenjen učencem  v 4. in 5. razredu. Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji ter konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami. Učenci imajo možnost konstruiranja modelov naprav in strojev z uporabo Fischertechnik kompletov.

Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki jih v predvideni starosti že lahko obdelujejo (papirna gradiva, les, umetne snovi, kompoziti).

Učencem so na voljo izbirne vsebine, kot so obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika idr.

Učenci pri predmetu tehnika pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave ter razvijajo kulturo dela in odnosov.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot.

 

UMETNOST (likovna)

Neobvezni izbirni predmet umetnost je namenjen učencem  v 4., 5. in 6. razreda. V šolskem letu 2021/22 se bo predmet navezoval na področje likovne ustvarjalnosti. Učenci bodo med letom ustvarjali in se izražali z likovnimi materiali in orodji. Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin bodo oblikovali nove estetske celote, svobodno in zavestno interpretirali likovne naloge ter sodelovali na likovnih natečajih.

4. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

DRAMSKI KROŽEK

Pri dramskem krožku bodo učenci poustvarjali dramska in lutkovna besedila, pripravljali govorne interpretacije poezije, se preizkusili v pripravi kamišibaj gledališča, razvijali zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem, govorom v odrskem prostoru in kompetence javnega nastopanja ter doživljali in sooblikovali prvine gledališke umetnosti ob šolskih prireditvah.

Gradili bodo bralno in gledališko kulturo ter prepoznavali elemente kvalitetne predstave. Učenci bodo s skupino gradili ter urili socialne veščine.

 

EKO KROŽEK

Pri EKO krožku se bomo dotaknili tem, ki so povezane z okoljem in zdravim načinom življenja. Vključevali se bomo v naloge naše  Zdrave šole, v natečaje z okoljevarstveno tematiko. Izvedli bomo EKO bralno značko z učenci. Spremljali bomo pomembnejše svetovne dni, povezane z okoljem ter jih obeleževali z izdelavo plakatov in okrasitvijo panojev.  Izvedli bomo ekološki pohod  ob dnevu Zemlje. Spoznavali bomo učinkovito rabo naravnih virov. Razvijali bomo varčevalni in prijazen odnos do okolja.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Učenci prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm).

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Veselje do petja in glasbe združuje učenke in učence pevskega zbora. Redno petje pozitivno vpliva na celosten razvoj otroka, neguje odnos do ljudskih in umetnih pesmi ter prinaša dobro voljo.  Pevci in pevke s svojim petjem obogatijo vsako prireditev na naši šoli.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

PLES

Namen dejavnosti je otroke razgibati, jih navdušiti za ples in glasbo, predvsem pa doseči, da izboljšajo koordinacijo telesa, pridobijo na gibljivosti ter so sproščeni in dobre volje. Vse plese bomo izvajali na glasbeno podlago.

Želim jih seznaniti z različnimi vrstami plesa. Med njimi bo tudi nekaj poudarka na osvajanju pom pon tehnike.

 

PRVA POMOČ

Vsebina krožka prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.

Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:

 • humanitarnih vrednot,
 • splošne varnosti v prometu,
 • lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
 • varovanje lastnega zdravja,
 • sočutja,

sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

SKRIVNOSTI ANTIKE – ZAČETNA SKUPINA

Kdo so Zevs, Herkul in Odisej? Kaj pomeni »Emona«? A so Rimljani res hodili okrog v rjuhah? Kaj so imeli na krožniku pred 2.000 leti? In – kakšen čuden jezik govori naš učitelj?

Takšna in podobna vprašanja bomo raziskovali na popoldanskem krožku skrivnosti antike. Učenci bodo pri njem spoznali osnove antične mitologije, civilizacije in načina življenja, se od blizu srečali z latinskim jezikom ter spoznali, da naš človeški svet skriva še marsikaj več, kot se vidi na prvi pogled.

 

ŠAH

Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

ŠPORT JE IGRA

V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

 

ŠOLSKI EKO VRT

Kot že samo ime dejavnosti pove, se večina aktivnosti izvaja na šolskem vrtu. V različnih letnih časih bomo opravljali delo na šolskem vrtu in  skrbeli, da bo vrt urejen. Pri krožku pa ne bomo le vrtnarili, ampak bomo pridelke tudi pobirali, sušili zelišča, spoznavali vrste rastlin, semen, se naučili, kako pripraviti vrtne gredice za sajenje pridelkov, vzgajali in sadili bomo nove sadike, ter sadje in zelenjavo. Za delo na vrtu bomo tudi ustrezno opremljeni.

 

VESELA ŠOLA I

Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

5. razred - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko skupinskih iger, pesmi ter krajših dramskih besedil, ki jih bodo sami uprizarjali. Poudarek bo na poslušanju in govornem sporazumevanju. Pisanje bo omejeno na zapis posameznih preprostih besednih zvez in povedi. Velik poudarek bo na interaktivnih vsebinah, kjer bodo učenci ves čas aktivno sodelovali (pesmi, izštevanke, kvizi, risanke, igre ipd.).

 

RAČUNALNIŠTVO

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije.

Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo: reševanje problemov, algoritmi, programi, podatki, komunikacija in storitve.

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.

 

TEHNIKA

Neobvezni izbirni predmet tehnika je namenjen učencem  v 4. in 5. razredu. Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji ter konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami. Učenci imajo možnost konstruiranja modelov naprav in strojev z uporabo Fischertechnik kompletov.

Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki jih v predvideni starosti že lahko obdelujejo (papirna gradiva, les, umetne snovi, kompoziti).

Učencem so na voljo izbirne vsebine, kot so obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika idr.

Učenci pri predmetu tehnika pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave ter razvijajo kulturo dela in odnosov.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot.

 

ŠPORT

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport. Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov:

PRVI SKLOP (razvoj splošne aerobne vzdržljivosti): teki, dejavnosti na snegu, aerobika.

DRUGI SKLOP (razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti): ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč.

TRETJI SKLOP (razvoj različnih pojavnih oblik moči): akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

 

UMETNOST (likovna)

Neobvezni izbirni predmet umetnost je namenjen učencem  v 4., 5. in 6. razreda. V šolskem letu 2021/22 se bo predmet navezoval na področje likovne ustvarjalnosti. Učenci bodo med letom ustvarjali in se izražali z likovnimi materiali in orodji. Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin bodo oblikovali nove estetske celote, svobodno in zavestno interpretirali likovne naloge ter sodelovali na likovnih natečajih.

5. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

 

DRAMSKI KROŽEK

Pri dramskem krožku bodo učenci poustvarjali dramska in lutkovna besedila, pripravljali govorne interpretacije poezije, se preizkusili v pripravi kamišibaj gledališča, razvijali zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem, govorom v odrskem prostoru in kompetence javnega nastopanja ter doživljali in sooblikovali prvine gledališke umetnosti ob šolskih prireditvah.

Gradili bodo bralno in gledališko kulturo ter prepoznavali elemente kvalitetne predstave. Učenci bodo s skupino gradili ter urili socialne veščine.

 

EKO KROŽEK

Pri EKO krožku se bomo dotaknili tem, ki so povezane z okoljem in zdravim načinom življenja. Vključevali se bomo v naloge naše  Zdrave šole, v natečaje z okoljevarstveno tematiko. Izvedli bomo EKO bralno značko z učenci. Spremljali bomo pomembnejše svetovne dni, povezane z okoljem ter jih obeleževali z izdelavo plakatov in okrasitvijo panojev.  Izvedli bomo ekološki pohod  ob dnevu Zemlje. Spoznavali bomo učinkovito rabo naravnih virov. Razvijali bomo varčevalni in prijazen odnos do okolja.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Učenci prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm).

 

NOVINARSKI KROŽEK 1

V okviru interesnih dejavnosti na šoli deluje tudi novinarski krožek, kjer učenci z mentorico pripravljajo prispevke o dogajanju na šoli in izven nje.

Pri krožku pišemo o temah, ki nas zanimajo, pišemo poročila, novice, intervjuje, komentarje, objavljamo fotonovičke, ki jih objavimo na šolski spletni strani in v šolskem časopisu Šuštipis, ki izide enkrat mesečno.

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Veselje do petja in glasbe združuje učenke in učence pevskega zbora. Redno petje pozitivno vpliva na celosten razvoj otroka, neguje odnos do ljudskih in umetnih pesmi ter prinaša dobro voljo.  Pevci in pevke s svojim petjem obogatijo vsako prireditev na naši šoli.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

PLES

Namen dejavnosti je otroke razgibati, jih navdušiti za ples in glasbo, predvsem pa doseči, da izboljšajo koordinacijo telesa, pridobijo na gibljivosti ter so sproščeni in dobre volje. Vse plese bomo izvajali na glasbeno podlago.

Želim jih seznaniti z različnimi vrstami plesa. Med njimi bo tudi nekaj poudarka na osvajanju pom pon tehnike.

 

PRVA POMOČ

Vsebina krožka prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.

Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:

 • humanitarnih vrednot,
 • splošne varnosti v prometu,
 • lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
 • varovanje lastnega zdravja,
 • sočutja,

sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

SKRIVNOSTI ANTIKE – ZAČETNA SKUPINA

Kdo so Zevs, Herkul in Odisej? Kaj pomeni »Emona«? A so Rimljani res hodili okrog v rjuhah? Kaj so imeli na krožniku pred 2.000 leti? In – kakšen čuden jezik govori naš učitelj?

Takšna in podobna vprašanja bomo raziskovali na popoldanskem krožku skrivnosti antike. Učenci bodo pri njem spoznali osnove antične mitologije, civilizacije in načina življenja, se od blizu srečali z latinskim jezikom ter spoznali, da naš človeški svet skriva še marsikaj več, kot se vidi na prvi pogled.

 

SKRIVNOSTI ANTIKE – NADALJEVALNA SKUPINA

Kaj pomeni republika? Kje v Sloveniji so živeli Rimljani? Kdo so bili Julij Cezar, Neron in Konstantin? Od kod prihaja pisava? Zakaj jeziki sklanjajo?

Misliš, da po enem letu raziskovanja antičnih skrivnosti veš že vse? Na nadaljevalni stopnji popoldanske interesne dejavnosti Skrivnosti antike te čaka še odkrivanje odgovorov na vprašanja, ki so se ti na krožku postavljala lani… Z učiteljem pa boš lahko ponovno spregovoril po latinsko!

Na interesno dejavnost skrivnosti antike – nadaljevalna skupina se lahko vpišejo tisti, ki so opravili skrivnosti antike – začetna skupina.

 

ŠAH

Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

ŠPORT JE IGRA in ATLETIKA

V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

Pri urah atletike bomo podrobneje spoznali vse atletske discipline (skoki, teki, meti). Ure bomo namenili tudi kakovostni pripravi na atletska tekmovanja.

 

ŠOLSKI EKO VRT

Kot že samo ime dejavnosti pove, se večina aktivnosti izvaja na šolskem vrtu. V različnih letnih časih bomo opravljali delo na šolskem vrtu in  skrbeli, da bo vrt urejen. Pri krožku pa ne bomo le vrtnarili, ampak bomo pridelke tudi pobirali, sušili zelišča, spoznavali vrste rastlin, semen, se naučili, kako pripraviti vrtne gredice za sajenje pridelkov, vzgajali in sadili bomo nove sadike, ter sadje in zelenjavo. Za delo na vrtu bomo tudi ustrezno opremljeni.

 

VESELA ŠOLA I

Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

6. razred - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko skupinskih iger, pesmi ter krajših dramskih besedil, ki jih bodo sami uprizarjali. Poudarek bo na poslušanju in govornem sporazumevanju. Pisanje bo omejeno na zapis posameznih preprostih besednih zvez in povedi. Velik poudarek bo na interaktivnih vsebinah, kjer bodo učenci ves čas aktivno sodelovali (pesmi, izštevanke, kvizi, risanke, igre ipd.).

RAČUNALNIŠTVO

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije.

Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo: reševanje problemov, algoritmi, programi, podatki, komunikacija in storitve.

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.

 

ŠPORT

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport. Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov:

PRVI SKLOP (razvoj splošne aerobne vzdržljivosti): teki, dejavnosti na snegu, aerobika.

DRUGI SKLOP (razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti): ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč.

TRETJI SKLOP (razvoj različnih pojavnih oblik moči): akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

 

TEHNIKA

Neobvezni izbirni predmet tehnika je namenjen učencem  v 4. in 5. razredu. Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji ter konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami. Učenci imajo možnost konstruiranja modelov naprav in strojev z uporabo Fischertechnik kompletov.

Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki jih v predvideni starosti že lahko obdelujejo (papirna gradiva, les, umetne snovi, kompoziti).

Učencem so na voljo izbirne vsebine, kot so obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika idr.

Učenci pri predmetu tehnika pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave ter razvijajo kulturo dela in odnosov.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot.

 

UMETNOST (likovna)

Neobvezni izbirni predmet umetnost je namenjen učencem  v 4., 5. in 6. razreda. V šolskem letu 2021/22 se bo predmet navezoval na področje likovne ustvarjalnosti. Učenci bodo med letom ustvarjali in se izražali z likovnimi materiali in orodji. Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin bodo oblikovali nove estetske celote, svobodno in zavestno interpretirali likovne naloge ter sodelovali na likovnih natečajih.

6. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

ANGLEŠKI DRAMSKI KROŽEK

Učenci glasno berejo v angleškem jeziku, vadijo v pogovoru z različnimi sogovorci, seznanijo se z vsebino nove zgodbe in razumejo sporočila, razvijejo si čustven odnos, ustvarjajo na različne načine – besedno in gibalno, urijo se tudi v obrazni mimiki.

V šolskem letu bomo pripravili in zaigrali dve krajši igri, najverjetneje smešnici.

 

BAZIČNI ŠPORTI IN PLES

Pri urah se bomo učili razne pop koreografije trenutno popularnih pesmi ter z njimi nastopili na različnih šolskih prireditvah in ob zaključku šolskega leta. Kakšno uro bomo namenili tudi vzdržljivostni vadbi.

 

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

EKO KROŽEK

Narava je kraj, kjer si ljudje oddahnemo in si naberemo novih moči, vendar pa si le-ta ne more oddahniti od nas. Naše nespametno onesnaževanje že terja svoj davek in skrajni čas je, da spremenimo svoje navade in pomagamo Zemlji, da si opomore.

V ekološkem krožku se bomo ukvarjali predvsem z okoljskimi problematikami in kako pomembna je skrb za okolje. Svoje znanje bomo preverili na Ekokvizu in se potegovali za naziv največje EKOFACE.

Skozi različne akcije bomo ozaveščali in skrbeli za čistejše okolje ter se mimogrede naučili še marsikaj uporabnega.

 

LIKOVNI KROŽEK

Pri interesni dejavnosti likovni krožek imajo učenci možnost ustvarjati in raziskovati različne likovne tehnike po lastnih željah ter nadgrajevati likovno raziskovanje na področjih, ki jih bolj zanimajo. Učenci tudi sodelujejo pri pripravi scenografije ter kostumografije za šolske predstave ter pripravi likovnih stvaritev za tematske okrasitve šole v času različnih praznikov, projektov, itd.

 

LITERARNI KLUB

Učenci sodelujejo na več literarnih natečajih in pri nastajanju šolskega časopisa. Na podlagi lastnih izdelkov pripravijo učenci različne dramatizacije in se udeležijo šolskega literarno-glasbenega večera. Pri predmetu bomo spoznavali kakovostno slovensko in svetovno književnost, o njej debatirali, predstavljali in utemeljevali svoja stališča. Hkrati bomo preizkušali tudi svojo umetniško žilico ter s pisanjem pesmi in različnih literarnih zvrsti in vrst razvijali domišljijo ter si tako pridobivali estetske izkušnje. Ogledali si bomo film, posnet po literarni predlogi, in skušali razložiti vpliv branja in gledanja filma na zaznavanje bralca in gledalca.

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  je zbor, kjer prepevajo pevke in pevci predmetne stopnje. Pevci se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz  različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Učenci prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm). 

NOGOMET IN NAMIZNI TENIS

Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem od 6.– 9. razreda, ki želijo spoznati in nadgraditi svoje znanje v nogometu ali v namiznemu tenisu. V jesenskem in spomladanskem delu bodo obravnavane vsebine nogometa, ki jih med rednimi urami športa ne uspemo izvesti in nadgrajujejo reden pouk. Intenzivneje se bomo pripravljali tudi na šolska tekmovanja v nogometu.

V zimskem času pa bomo več pozornosti namenili najhitrejši športni igri na svetu – namiznemu tenisu. Učenci se bodo spoznali z najosnovnejšimi udarci, tehniko in taktiko namiznega tenisa. Zainteresirane kandidate bomo pripravili tudi na šolska tekmovanja v namiznem tenisu, ki bodo predvidoma v prvih pomladnih mesecih.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

PRVA POMOČ

Vsebina krožka prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.

Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:

 • humanitarnih vrednot,
 • splošne varnosti v prometu,
 • lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
 • varovanje lastnega zdravja,
 • sočutja,

sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

ROBOTIKA

Na interesni dejavnosti robotika se bomo spoznali z osnovami programiranja in sestavljanja robotov iz kompletov Lego Mindstorms. Iz kock bomo sestavljali različne modele, jih povezali s “pametno” kocko in napisali program, ki bo reševal zastavljene naloge.

 

ŠAH

Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

SKRIVNOSTI ANTIKE – ZAČETNA SKUPINA

Kdo so Zevs, Herkul in Odisej? Kaj pomeni »Emona«? A so Rimljani res hodili okrog v rjuhah? Kaj so imeli na krožniku pred 2.000 leti? In – kakšen čuden jezik govori naš učitelj?

Takšna in podobna vprašanja bomo raziskovali na popoldanskem krožku skrivnosti antike. Učenci bodo pri njem spoznali osnove antične mitologije, civilizacije in načina življenja, se od blizu srečali z latinskim jezikom ter spoznali, da naš človeški svet skriva še marsikaj več, kot se vidi na prvi pogled.

 

SKRIVNOSTI ANTIKE – PROJEKTNA SKUPINA

Skrivnosti antike nikoli ne zmanjka – tudi v 6. razredu nadaljujemo z raziskovanjem vznemirljivih vprašanj o antičnem svetu, a tokrat drugače: izven razreda! V roke bomo prijeli lopate in metlice, dleta in kladiva, terilnike in ponve ter mnogo drugih pripomočkov in antični svet doživeli v prvi osebi. Vsak mesec bomo ustvarili poseben izdelek ali od blizu spoznali eno izmed skrivnosti iz časa antike.

Na interesno dejavnost skrivnosti antike – projektna skupina se lahko vpišejo tisti, ki so opravili skrivnosti antike – nadaljevalna skupina.

 

 

ŠOLSKI RADIO

Učenci pripravljajo radijske oddaje o aktualnih tedenskih dogodkih. Učijo se pripraviti ankete in intervjuje, ki jih potem tudi izvedejo in posnamejo. Kreativno pristopajo k temam in izbirajo glasbo na podlagi listkov želja v šolskem nabiralniku.

Če vas zanima aktualno dogajanje v šoli, Sloveniji in po svetu ter bi se radi preizkusili v vlogi radijskega novinarja, ste vabljeni k vpisu na šolski radio.

 

ŠPORT JE IGRA in ATLETIKA

V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

Pri urah atletike bomo podrobneje spoznali vse atletske discipline (skoki, teki, meti). Ure bomo namenili tudi kakovostni pripravi na atletska tekmovanja. 

 

TEHNIČNI KROŽEK

Interesna dejavnosti je namenjen učencem  od 6. do 9. razreda. Potekala bo dve uri tedensko enkrat na teden, v »blok uri«. Dejavnost razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija. Učenci bodo spoznavali in nadgrajevali znanje iz različnih področij tehnike. Izdelovali bomo izdelke iz papirja in kartona po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji, izdelke s področja modelarstva, ustvarjali bomo izdelke iz lesa in umetnih mas ter kovin. Pri interesni dejavnosti bomo sestavljali tudi modele naprav in strojev s sestavljanko Fischer technik in Lego. Učenci bodo samostojno reševali postavljen problem, razvijali zamisli, vzpodbudili svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela. Reševali bodo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije.

Učenci pri interesni dejavnosti:

 • razvijajo ustvarjalnost, ročne spretnosti, prostorsko predstavo,
 • razvijajo sposobnosti reševanja problemov,
 • širijo znanje in poglabljajo že osvojeno znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
 • samostojno izdelujejo izdelek,
 • razvijajo občutek estetskega zaznavanja,
 • krepijo domišljijo in motivacijo za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
 • razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti, talente,
 • medosebno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti,
 • oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave,
 • se pripravljajo za tekmovanja iz konstruktorstva in

razvijajo kulturo dela in odnosov.

 

VESELA ŠOLA I

Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

 

ZABAVNA MATEMATIKA

V okviru interesne dejavnosti se bodo učenci pripravljali na razna matematična tekmovanja: Vegovo tekmovanje, Logika, Razvedrilna matematika … Samostojno, v parih, v skupinah ali skupaj z učiteljem bodo pogledali naloge posameznega tekmovanja in skupaj našli pot do pravilne rešitve. S tem bodo izpopolnili svoje logično razmišljanje ter matematično sklepanje in izražanje. Nekatere ure interesne dejavnosti bodo namenjene tudi zabavnim matematičnim nalogom in ugankam, ki jih znotraj pouka matematike učenci ne zasledijo.

7. razred - NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.

V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.

Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

ANSAMBELSKA IGRA

Pri izbirnem predmetu ansambelska igra otroci uresničujejo svoje interese po izvajanju glasbe. Predmet omogoča ustvarjalnost, raziskovanje, eksperimentiranje in improviziranje tako z glasovi kot z instrumenti. Učenci bodo obvladali temeljno tehniko petja in igranja glasbil (lastna, Orffova, ljudska …), se naučili orientirati v prirejenih in klasičnih glasbenih zapisih ter znali doživeto in estetsko izvajati določen program. Učenci se bodo preizkusili tudi kot skladatelji lastnih glasbenih del, kar bodo na koncu predstavili na javnem nastopu ali v razredu.

 

FILOZOFIJA ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE

Ta predmet bi se lahko imenoval tudi ‘MISLI S SVOJO GLAVO’. Predmet je trileten, se nadgrajuje, vendar ga lahko učenci obiskujejo tudi samo eno ali dve leti, saj je vsako leto samostojna celota. To leto bo obravnavan tematski sklop: Kritično mišljenje.

Gre za skupno raziskovanje učencev, odkrivanje problemov ter iskanje idej in rešitev. Na podlagi zgodbe in izkušenj otrok se gradi vodeni dialog. Ta dialog združuje učence, ki skupaj raziskujejo v zgodbe vpletene probleme. Poleg tega lahko učenci kadar koli izpostavijo tudi svoje probleme, na katerih se gradi debata z mnenji in stališči. Svoja mnenja in stališča potem učenci argumentirajo. Učenci na podlagi prebranega izberejo temo, ki jim je blizu in o kateri bi se radi pogovarjali. Tako je ura rezultat skupnega raziskovanja učencev in učitelja. Učitelj učencev ne popravlja, ampak samo usmerja.

Cilj: samostojno logično razmišljanje učencev, sposobnost poslušanja in spoštovanja mnenj in stališč drugih ljudi, sposobnost utemeljitve ali argumentacije (zagovora) lastnega stališča (mnenje oz. prepričanje), razvoj komunikacijskih sposobnosti in kritičnega pogleda na svet.

 

GLEDALIŠKI KLUB

Bi radi nastopili na šolskem odru v vlogi kralja ali kraljice ali celo stali na pravem gledališkem odru? Če je odgovor da, je gledališki klub prava izbira.

Učenci pri predmetu spoznavajo gledališče in poklice, povezane z njim, ter njegov razvoj. Razvijajo  bralno in gledališko kulturo ter se naučijo pravilne izgovorjave in improviziranja. Zabavajo se s pantomimo in veliko ter čimbolj sproščeno nastopajo.

Uprizorijo dramsko besedilo in tako ustvarijo odrske osebe,  jih postavijo v gledališki prostor, si zamislijo scenografijo in kostume. Preizkusijo se tudi v pisanju krajših dramskih besedil in jih uprizorijo. Ogledajo si večerno gledališko predstavo.

 

LATINŠČINA 1

Se rad učiš jezike? Te zanimajo stare kulture? Želiš vedeti več o zgodovini in mitologiji? Pridruži se izbirnemu predmetu Latinščina 1! Tu boš od začetka natančno spoznaval zanimivi in zapleteni jezik starih Rimljanov, njihov način življenja ter starodavne zgodbe, ki so skozi stoletja oblikovale naš človeški svet. Pridobil boš tudi široko besedišče, vadil svojo jezikovno spretnost ter spoznaval svet in samega sebe.

 

LIKOVNO SNOVANJE 1

Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2 in 3 učenci preko praktičnega dela poglabljajo likovno znanje, se seznanjajo z likovno-umetniškimi stvaritvami ter poglobljeno razvijajo likovne veščine. Likovno ustvarjanje zajema vsa področja likovne umetnosti (risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in oblikovanje prostora). Seznanjajo se z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, ki jih pri rednem pouku likovne umetnosti ni mogoče izvajati in imajo možnost sodelovanja na likovnih natečajih ter delavnicah. Način likovnega ustvarjanja ter izražanja je svobodnejši kot pri rednem pouku LUM. Likovno nadarjeni učenci lahko poglabljajo znanja s področij, ki jih posebej zanimajo.

 

NEMŠČINA 1

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedi in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.

V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.

Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

 

OBDELAVA GRADIV – LES

Učencem omogoča poglobitev  temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje … Učenci dosegajo cilje s praktičnim in projektnim načinom dela.

Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem, ki  radi ustvarjate z lesom in imate ročne spretnosti ali si jih želite še razvijati. Iz lesa in lesnih gradiv boste ustvarjali najrazličnejše izdelke – igrače, okraske, modele, uporabne predmete, vozila … Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

Učenci načrtujejo in izdelajo predmete iz lesa, spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja in obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti posameznih vrst lesa in izbirajo ustrezna orodja in stroje, spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo ter se učijo svoje izdelke tudi vrednotiti po funkcionalni, estetski in ekonomski plati.

 

OKOLJSKA VZGOJA 1

Pri predmetu bodo učenci razvijali odgovornost do vseh živih bitij ter planeta in vzgojo za trajnostno prihodnost. Ne gre toliko za posredovanje novih znanj v smislu spoznavanja okolja, ampak za usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji, ki nastajajo ob izkoriščanju naravnih virov.

Osrednjega pomena je ustvarjanje okoljsko pomembnih izkušenj v lastnem okolju in skupinsko  sodelovalno učenje. Pouk bo temeljil na razpravah, projektnem delu, sodelovalnem učenju in terenskem delu. Organizirali bomo lokalno okoljsko akcijo.

Pouk bo potekal strnjeno 2 šolski uri na 14 dni, tako v učilnici kot na terenu.

 

ORGANIZMI V NARAVI IN V UMETNEM OKOLJU

Pri predmetu bodo učenci spoznavali živa bitja v naravnem in umetnem okolju. Z različnimi dejavnostmi bodo učenci spoznavali lastnosti okolij, potrebe živih bitij ter različne povezave med živimi bitji in okoljem.

Do mnogih spoznanj bodo učenci prišli s pomočjo urejanja umetnih okolij – gojilnic in opazovanja živih bitij v njih. Opazovali bodo različna živa bitja – tako rastline kot živali in njihove procese. Po koncu opazovanj bodo učenci živali, ki so jih odvzeli iz narave, vrnili nazaj v njihovo okolje.

Pouk bo potekal strnjeno 2 šolski uri na 14 dni, včasih tudi več, v kolikor se bomo z učenci odpravili na teren.

 

RAČUNALNIŠTVO I – UREJANJE BESEDIL

Pri tem izbirnem predmetu učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.

Namen: spoznavajo osnove informatike in računalništva, programsko in strojno opremo računalnika, spoznavajo in uporabljajo urejevalnik besedil (pišejo besedila, rišejo, uporabljajo program raziskovalec), uporabljajo preglednik za internet, učijo se iskati podatke v omrežju in v pisnih virih, izdelajo in oblikujejo pisni dokument po lastni izbiri (npr. kuharska knjiga, pesmi …) in ga  predstavijo sošolcem, ki to ovrednotijo z oceno.

 

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Namen modula šport za sprostitev je ukvarjanje s športi, ki jih v rednem programu ne moremo izvajati, imajo pa pomembne učinke na kvalitetno preživljanje prostega časa v VSEH življenjskih obdobjih.

Vsebine: plavanje, rolkanje, borilni športi (judo in karate), badminton, hokej v dvorani, plezanje na umetni steni, pohodništvo

 

VERSTVA IN ETIKA 1

Vedno večja odprtost in povezanost sveta zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev – s tem pa medsebojno spoštovanje med ljudmi različnih veroizpovedi ter kulturnih krogov. Predmet je trileten, vendar ga učenci lahko izberejo le za leto, dve ali tri, ker gre za zaključene tematske sklope. Predmetu je namenjena ena ura pouka tedensko.

Zanima nas svet, v katerem živimo, v njegovi raznolikosti. Učenci spoznajo pomen in vpliv verstev v vsakdanjem življenju ljudi razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, o svoji identiteti, svojih ciljih.

7. razred INTERESNE DEJAVNOSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

ANGLEŠKI KROŽEK

Učenci bodo pri krožku spoznavali zgodovino in kulturo angleško govorečih dežel. Vrnili se bomo v čas prvih plemen na britanskem otočju in spoznali, kako se je Velika Britanija razvijala. Spoznali bomo prve angleške kraljeve dinastije in najpomembnejše kralje in kraljice.

Podali se bomo tudi čez Atlantik in se vrnili v čas prvih priseljencev in tamkajšnjih Indijancev. Spoznali bomo pomembne mejnike v zgodovini Združenih držav Amerike.

V okviru krožka bomo pripravili tudi šolsko razstavo o pomembnejšem delu britanske in ameriške zgodovine.

 

ATLETIKA

Pri urah atletike bomo podrobneje spoznali vse atletske discipline (skoki, teki, meti). Ure bomo namenili tudi kakovostni pripravi na atletska tekmovanja.

 

BAZIČNI ŠPORTI IN PLES

Pri urah se bomo učili razne pop koreografije trenutno popularnih pesmi ter z njimi nastopili na različnih šolskih prireditvah in ob zaključku šolskega leta. Kakšno uro bomo namenili tudi vzdržljivostni vadbi.

 

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

EKO KROŽEK

Narava je kraj, kjer si ljudje oddahnemo in si naberemo novih moči, vendar pa si le-ta ne more oddahniti od nas. Naše nespametno onesnaževanje že terja svoj davek in skrajni čas je, da spremenimo svoje navade in pomagamo Zemlji, da si opomore.

V ekološkem krožku se bomo ukvarjali predvsem z okoljskimi problematikami in kako pomembna je skrb za okolje. Svoje znanje bomo preverili na Ekokvizu in se potegovali za naziv največje EKOFACE.

Skozi različne akcije bomo ozaveščali in skrbeli za čistejše okolje ter se mimogrede naučili še marsikaj uporabnega.

 

LIKOVNI KROŽEK

Pri interesni dejavnosti likovni krožek imajo učenci možnost ustvarjati in raziskovati različne likovne tehnike po lastnih željah ter nadgrajevati likovno raziskovanje na področjih, ki jih bolj zanimajo. Učenci tudi sodelujejo pri pripravi scenografije ter kostumografije za šolske predstave ter pripravi likovnih stvaritev za tematske okrasitve šole v času različnih praznikov, projektov, itd.

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  je zbor, kjer prepevajo pevke in pevci predmetne stopnje. Pevci se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz  različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Učenci prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm).

 

NOGOMET IN NAMIZNI TENIS

Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem od 6.– 9. razreda, ki želijo spoznati in nadgraditi svoje znanje v nogometu ali v namiznemu tenisu. V jesenskem in spomladanskem delu bodo obravnavane vsebine nogometa, ki jih med rednimi urami športa ne uspemo izvesti in nadgrajujejo reden pouk. Intenzivneje se bomo pripravljali tudi na šolska tekmovanja v nogometu.

V zimskem času pa bomo več pozornosti namenili najhitrejši športni igri na svetu – namiznemu tenisu. Učenci se bodo spoznali z najosnovnejšimi udarci, tehniko in taktiko namiznega tenisa. Zainteresirane kandidate bomo pripravili tudi na šolska tekmovanja v namiznem tenisu, ki bodo predvidoma v prvih pomladnih mesecih.

 

NOVINARSKI KROŽEK 2

V okviru interesnih dejavnosti na šoli deluje tudi novinarski krožek, kjer učenci z mentorico pripravljajo prispevke o dogajanju na šoli in izven nje.

Pri krožku pišemo o temah, ki nas zanimajo, pišemo poročila, novice, intervjuje, komentarje, objavljamo fotonovičke, ki jih objavimo na šolski spletni strani in v šolskem časopisu Šuštipis, ki izide enkrat mesečno.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

PRVA POMOČ

Vsebina krožka prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.

Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:

 • humanitarnih vrednot,
 • splošne varnosti v prometu,
 • lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
 • varovanje lastnega zdravja,
 • sočutja,

sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

ROBOTIKA

Na interesni dejavnosti robotika se bomo spoznali z osnovami programiranja in sestavljanja robotov iz kompletov Lego Mindstorms. Iz kock bomo sestavljali različne modele, jih povezali s “pametno” kocko in napisali program, ki bo reševal zastavljene naloge.

 

SKRIVNOSTI ANTIKE – PROJEKTNA SKUPINA

Skrivnosti antike nikoli ne zmanjka – tudi v 6. razredu nadaljujemo z raziskovanjem vznemirljivih vprašanj o antičnem svetu, a tokrat drugače: izven razreda! V roke bomo prijeli lopate in metlice, dleta in kladiva, terilnike in ponve ter mnogo drugih pripomočkov in antični svet doživeli v prvi osebi. Vsak mesec bomo ustvarili poseben izdelek ali od blizu spoznali eno izmed skrivnosti iz časa antike.

Na interesno dejavnost skrivnosti antike – projektna skupina se lahko vpišejo tisti, ki so opravili skrivnosti antike – nadaljevalna skupina.

 

ŠAH

Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

TEHNIČNI KROŽEK

Interesna dejavnosti je namenjen učencem  od 6. do 9. razreda. Potekala bo dve uri tedensko enkrat na teden, v »blok uri«. Dejavnost razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija. Učenci bodo spoznavali in nadgrajevali znanje iz različnih področij tehnike. Izdelovali bomo izdelke iz papirja in kartona po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji, izdelke s področja modelarstva, ustvarjali bomo izdelke iz lesa in umetnih mas ter kovin. Pri interesni dejavnosti bomo sestavljali tudi modele naprav in strojev s sestavljanko Fischer technik in Lego. Učenci bodo samostojno reševali postavljen problem, razvijali zamisli, vzpodbudili svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela. Reševali bodo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije.

Učenci pri interesni dejavnosti:

 • razvijajo ustvarjalnost, ročne spretnosti, prostorsko predstavo,
 • razvijajo sposobnosti reševanja problemov,
 • širijo znanje in poglabljajo že osvojeno znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
 • samostojno izdelujejo izdelek,
 • razvijajo občutek estetskega zaznavanja,
 • krepijo domišljijo in motivacijo za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
 • razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti, talente,
 • medosebno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti,
 • oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave,
 • se pripravljajo za tekmovanja iz konstruktorstva in

razvijajo kulturo dela in odnosov.

 

VESELA ŠOLA II

Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

 

ZABAVNA MATEMATIKA

V okviru interesne dejavnosti se bodo učenci pripravljali na razna matematična tekmovanja: Vegovo tekmovanje, Logika, Razvedrilna matematika … Samostojno, v parih, v skupinah ali skupaj z učiteljem bodo pogledali naloge posameznega tekmovanja in skupaj našli pot do pravilne rešitve. S tem bodo izpopolnili svoje logično razmišljanje ter matematično sklepanje in izražanje. Nekatere ure interesne dejavnosti bodo namenjene tudi zabavnim matematičnim nalogom in ugankam, ki jih znotraj pouka matematike učenci ne zasledijo.

8. razred - NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.

V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.

Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

GLASBENA DELA

Pri izbirnem predmetu Glasbena dela učenci spoznavajo različne glasbene sloge, zvrsti in žanre. Ob tem se urijo v poslušanju obsežnejših glasbenih del, razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov. Namen OIP je, da se učenci prostovoljno v svojem prostem času udeležujejo glasbenih prireditev in o njih kritično razmišljajo ter debatirajo.

 

LATINŠČINA 2

Latinščina 2 je nadaljevanje prvega leta učenja latinskega jezika ter antične kulture. Čaka pa te še več jezikovnega znanja, več zgodovine, več zgodb in več novega – če ti je bilo prvo leto učenja všeč, ne oklevaj in se vpiši v drugo. Med drugim boš letos srečal antične pesnike, zgodovinarje, filozofe, rimsko vojsko, Kelte in pa slavnega Julija Cezarja.

Na latinščino 2 se lahko vpišejo tisti, ki so opravili latinščino 1.

 

LIKOVNO SNOVANJE 2

Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2 in 3 učenci preko praktičnega dela poglabljajo likovno znanje, se seznanjajo z likovno-umetniškimi stvaritvami ter poglobljeno razvijajo likovne veščine. Likovno ustvarjanje zajema vsa področja likovne umetnosti (risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in oblikovanje prostora). Seznanjajo se z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, ki jih pri rednem pouku likovne umetnosti ni mogoče izvajati in imajo možnost sodelovanja na likovnih natečajih ter delavnicah. Način likovnega ustvarjanja ter izražanja je svobodnejši kot pri rednem pouku LUM. Likovno nadarjeni učenci lahko poglabljajo znanja s področij, ki jih posebej zanimajo.

Ob praktičnem delu se učenci seznanjajo tudi z osnovami likovne teorije in znanj, ki jim odpirajo poti do mnogih poklicev in študijev, ki so povezani z likovnimi dejavnostmi (npr. aranžer, scenograf, cvetličar, frizer, oblikovalec umetne obrti in unikatne keramike, zobni tehnik, fotograf, modni, grafični in industrijski oblikovalec, arhitekt, arheolog itd.).

Med delom razvijajo čustveno, socialno in estetsko občutljivost, ustvarjalnost, zmožnost opazovanja, predstavljivost, likovno mišljenje, spomin in domišljijo. Ob opazovanju doživljajo in razumejo lepote v naravi in umetninah.

 

NEMŠČINA 2

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedi in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.

V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.

Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

 

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

Učencem omogoča poglobitev  temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje … Učenci dosegajo cilje s praktičnim in projektnim načinom dela.

Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem, ki jih veseli praktično delo v šolski delavnici in radi ustvarjajo. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je umetna masa, ki jo kombiniramo z drugimi gradivi. Plastika je material, ki se lahko oblikuje na veliko načinov, zato nastanejo predmeti zanimivih oblik. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

Učenci načrtujejo in izdelajo predmete iz umetnih mas in drugih gradiv, ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv, spoznavajo orodja in uporabljajo zanimive tehnike obdelave gradiv z ročnimi orodji ter spoznavajo poklice v industriji in obrti.

 

POSKUSI V KEMIJI

Izbirni predmet je namenjen učencem 8. razreda, vsem ki radi raziskujejo, eksperimentirajo in jim je naravoslovje blizu. Izbirni predmet se povezuje s kemijo v 8. razredu in s predmetom naravoslovje v 7. razredu ter predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov.  Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela. Razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje. Usvojijo postopke eksperimentalno-raziskovalnega dela od načrtovanja raziskave do oblikovanja zaključkov. Delo bo potekalo v kemijski učilnici, računalniški učilnici in na terenu.

 

RAČUNALNIŠTVO II – MULTIMEDIJA

Pri tem predmetu učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo pridobljena znanja iz izbirnega predmeta urejanje besedil.

Namen: učenci spoznajo različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo, spoznajo, zakaj je multimedijska predstavitev informacije kvalitetnejša, iščejo informacije po različnih medijih, uporabljajo slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja Internet, jih ovrednotijo, dopolnijo in vključijo v svojo predstavitev, uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje svojih zamisli, spoznavajo, da je možno informacije predstaviti in posredovati na različne načine, izdelajo lastno preprosto računalniško predstavitev informacije.

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Pri predmetu bodo učenci spoznavali prehrano glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Z različnimi dejavnostmi bodo učenci spoznavali pomen varne, varovalne in zdrave prehrane ter različne načine priprave.

Stroški za izvajanje predmeta: nakup živil za pripravo jedi 7€.

Pouk predmeta bo potekal strnjeno po tri šolske ure.

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Namen tega modula je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za zdravje in  preprečevanje negativnih učinkov sodobnega načina življenja.

Vsebine: splošna kondicijska pripravljenost, plavanje in ostale vodne aktivnosti, nogomet, košarka, odbojka, hokej v dvorani, badminton.

 

TURISTIČNA VZGOJA

Predmet je namenjen učencem, ki jih zanima turistično raziskovanje bližnje in daljne okolice. S pomočjo predmeta si bodo lahko oblikovali izhodišča za dosego želenega poklica ali nova znanja za ljubiteljsko dejavnost in načrtovanje lastnih izletov, potovanj. Predmet se vsebinsko povezuje in nadgrajuje z nekaterimi temami predmeta geografija.

Na praktičnih primerih bomo spoznavali in izkusili, kaj je turizem, kaj je potrebno za razvoj turizma, poklice v turizmu, kakšna je turistična ponudba pri nas in po svetu ter kako biti odgovoren turist.

Pouk bo potekal strnjeno 2 šolski uri na 14 dni, tako v učilnici kot na terenu. Načrtovanih je več krajših izletov in ekskurzija.

 

VERSTVA IN ETIKA 2

Vedno večja odprtost in povezanost sveta zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev – s tem pa medsebojno spoštovanje med ljudmi različnih veroizpovedi ter kulturnih krogov. Predmet je trileten, vendar ga učenci lahko izberejo le za leto, dve ali tri, ker gre za zaključene tematske sklope. Predmetu je namenjena ena ura pouka tedensko.

Zanima nas svet, v katerem živimo, v njegovi raznolikosti. Učenci spoznajo pomen in vpliv verstev v vsakdanjem življenju ljudi razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, o svoji identiteti, svojih ciljih.

8. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

ATLETIKA

Pri urah atletike bomo podrobneje spoznali vse atletske discipline (skoki, teki, meti). Ure bomo namenili tudi kakovostni pripravi na atletska tekmovanja.

 

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

BAZIČNI ŠPORTI IN PLES

Pri urah se bomo učili razne pop koreografije trenutno popularnih pesmi ter z njimi nastopili na različnih šolskih prireditvah in ob zaključku šolskega leta. Kakšno uro bomo namenili tudi vzdržljivostni vadbi.

 

EKO KROŽEK

Narava je kraj, kjer si ljudje oddahnemo in si naberemo novih moči, vendar pa si le-ta ne more oddahniti od nas. Naše nespametno onesnaževanje že terja svoj davek in skrajni čas je, da spremenimo svoje navade in pomagamo Zemlji, da si opomore.

V ekološkem krožku se bomo ukvarjali predvsem z okoljskimi problematikami in kako pomembna je skrb za okolje. Svoje znanje bomo preverili na Ekokvizu in se potegovali za naziv največje EKOFACE.

Skozi različne akcije bomo ozaveščali in skrbeli za čistejše okolje ter se mimogrede naučili še marsikaj uporabnega.

 

FILM IN TELEVIZIJA

Pri interesni dejavnosti film in televizija se bomo učili teoretično o značilnostih filma in televizije (kako napisati scenarij, kako posneti video in kako ga montirati) in nato to prenesli tudi v praktičen del, v sklopu katerega bodo učenci pod mentorstvom lahko samostojno posneli krajše filme in televizijske prispevke za šolske objave.

 

IMPRO GLEDALIŠČE

Če si želite zanimivega skupinskega dela, je impro gledališče prava izbira za vas.

Impro niso samo tehnike improvizacije, ampak služi tudi k povezovanju učencev znotraj skupine. Omogoča aktiven način odzivanja in predelovanja vseh informacij in življenjskih situacij ter nas uči javnega nastopanja. Pomaga nam, da se znamo znajti v nepričakovanih situacijah, da razvijamo samopodobo in sprejemamo ter razumemo drugačnost.

Naš cilj je, da nastopimo v šoli in tudi izven nje ter spoznamo prave improvizatorje.

 

KROŽEK KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN DEBATIRANJA

V času, ko so meje odprte in ljudje pogosto potujemo, je strpnost ključnega pomena in kritično mišljenje je prvi korak k temu. Učenci se bodo učili kritično presojati in razmišljati skozi različne aktualne tematike. Spoznali bomo tudi prvine debate in se pomerili v zagovarjanju svojega mnenja, obenem pa si bomo širili tudi svoja obzorja.

Za starejše učence (8. razred) je možnost debate tudi v angleškem jeziku, kjer se bodo pripravljali na mednarodno debatno tekmovanje World Scholar’s Cup.

 

LIKOVNI KROŽEK

Pri interesni dejavnosti likovni krožek imajo učenci možnost ustvarjati in raziskovati različne likovne tehnike po lastnih željah ter nadgrajevati likovno raziskovanje na področjih, ki jih bolj zanimajo. Učenci tudi sodelujejo pri pripravi scenografije ter kostumografije za šolske predstave ter pripravi likovnih stvaritev za tematske okrasitve šole v času različnih praznikov, projektov, itd.

 

MLADI IN DENAR

Učne vsebine interesne dejavnosti bodo učencem pomagale razviti veščine gospodarnega upravljanja denarja. Učenci bodo tako razvijali finančno pismenost, ki v osnovnošolskih učnih načrtih manjka. Učenci bodo imeli tudi možnost tekmovati na državnem tekmovanju iz finančne pismenosti, ki poteka vsako leto v mesecu maju.

VSEBINE*:

 • Kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja?
 • Kako visoka naj bo žepnina?
 • Kako naj privarčujem za počitnice, nov telefon, avto?
 • Spet sem brez denarja. Toda zakaj?
 • Kako s spletnimi nakupi do cenejših športnih copat ali prenosnika?
 • Zakaj v trgovini toliko zapravim?
 • S prodajo rabljenih stvari lahko lepo zaslužim! Kako?
 • Kako naj izberem svoj sanjski poklic?
 • Rad bi opravljal »zeleni poklic«! Kaj vse lahko počnem?
 • Rad bi postal mojster za domača popravila.
 • Kako najti idejo za svoj posel?
 • Plačilne kartice – plastika v denarnici in aplikacija na telefonu.
 • Banka mi ponuja 300 evrov posojila za poletno potovanje. Hm, zakaj pa ne?
 • Kupiti danes skiro ali varčevati in si v prihodnosti privoščiti motor?
 • Katera zavarovanja potrebuje mladostnik?
 • Kaj so alternativne naložbe in kako jih vključiti v portfelj?
 • Kako iz 100 evrov v letu dni do 300 evrov – finančne piramide in prevare!

Zakaj in katere davke moramo plačevati?

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  je zbor, kjer prepevajo pevke in pevci predmetne stopnje. Pevci se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz  različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Učenci prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm). 

 

NOGOMET IN NAMIZNI TENIS

Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem od 6.– 9. razreda, ki želijo spoznati in nadgraditi svoje znanje v nogometu ali v namiznemu tenisu. V jesenskem in spomladanskem delu bodo obravnavane vsebine nogometa, ki jih med rednimi urami športa ne uspemo izvesti in nadgrajujejo reden pouk. Intenzivneje se bomo pripravljali tudi na šolska tekmovanja v nogometu.

V zimskem času pa bomo več pozornosti namenili najhitrejši športni igri na svetu – namiznemu tenisu. Učenci se bodo spoznali z najosnovnejšimi udarci, tehniko in taktiko namiznega tenisa. Zainteresirane kandidate bomo pripravili tudi na šolska tekmovanja v namiznem tenisu, ki bodo predvidoma v prvih pomladnih mesecih.

 

ODBOJKA

Namen je poglabljanje vsebin odbojke. Interesna dejavnost je namenjena učencem in učenkam 8. in 9. razreda, ki dobro igrajo odbojko, tudi tistim, ki se z odbojko že ukvarjajo. V okviru interesne dejavnosti se bomo pripravljali na šolska športna tekmovanja v odbojki in odbojki na bomo mivki.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

PRVA POMOČ

Vsebina krožka prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.

Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:

 • humanitarnih vrednot,
 • splošne varnosti v prometu,
 • lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
 • varovanje lastnega zdravja,
 • sočutja,

sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

ROBOTIKA

Na interesni dejavnosti robotika se bomo spoznali z osnovami programiranja in sestavljanja robotov iz kompletov Lego Mindstorms. Iz kock bomo sestavljali različne modele, jih povezali s “pametno” kocko in napisali program, ki bo reševal zastavljene naloge.

 

ŠAH

Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

TEHNIČNI KROŽEK

Interesna dejavnosti je namenjen učencem  od 6. do 9. razreda. Potekala bo dve uri tedensko enkrat na teden, v »blok uri«. Dejavnost razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija. Učenci bodo spoznavali in nadgrajevali znanje iz različnih področij tehnike. Izdelovali bomo izdelke iz papirja in kartona po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji, izdelke s področja modelarstva, ustvarjali bomo izdelke iz lesa in umetnih mas ter kovin. Pri interesni dejavnosti bomo sestavljali tudi modele naprav in strojev s sestavljanko Fischer technik in Lego. Učenci bodo samostojno reševali postavljen problem, razvijali zamisli, vzpodbudili svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela. Reševali bodo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije.

Učenci pri interesni dejavnosti:

 • razvijajo ustvarjalnost, ročne spretnosti, prostorsko predstavo,
 • razvijajo sposobnosti reševanja problemov,
 • širijo znanje in poglabljajo že osvojeno znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
 • samostojno izdelujejo izdelek,
 • razvijajo občutek estetskega zaznavanja,
 • krepijo domišljijo in motivacijo za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
 • razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti, talente,
 • medosebno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti,
 • oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave,
 • se pripravljajo za tekmovanja iz konstruktorstva in

razvijajo kulturo dela in odnosov.

 

VESELA ŠOLA II

Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

 

ZABAVNA MATEMATIKA

V okviru interesne dejavnosti se bodo učenci pripravljali na razna matematična tekmovanja: Vegovo tekmovanje, Logika, Razvedrilna matematika … Samostojno, v parih, v skupinah ali skupaj z učiteljem bodo pogledali naloge posameznega tekmovanja in skupaj našli pot do pravilne rešitve. S tem bodo izpopolnili svoje logično razmišljanje ter matematično sklepanje in izražanje. Nekatere ure interesne dejavnosti bodo namenjene tudi zabavnim matematičnim nalogom in ugankam, ki jih znotraj pouka matematike učenci ne zasledijo.

9. razred - NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.

V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.

Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

GLASBENI PROJEKT

Izbirni predmet glasbeni projekt je namenjen učencem, ki bi želeli razvijati glasbeno ustvarjalnost, krepiti glasbene veščine in raziskovati v umetniškem ter glasbenem prostoru. Zamišljen je kot skupek dejavnosti, ki se ves čas dopolnjujejo, spreminjajo, izmenjujejo in raziskujejo.

Ocenjuje se aktivno delo, delo v skupini, inovativnost in predlogi, sprotno izvajanje nalog. Za minimalno znanje je potrebno poznati osnovne postopke.

Poudarek je torej na ustvarjalnosti, ljubezni do glasbe in razvijanju lepih medsebojnih odnosov, inovativnosti in ustvarjalnosti.

 

IZBRANI ŠPORT

Namen tega modula pa je poglabljanje vsebin določenega športa in je namenjen vsem učencem, tudi tistim, ki se z določenim športom že ukvarjajo izven rednih šolskih dejavnosti.

 

KEMIJA V ŽIVLJENJU

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda, vsem ki radi raziskujejo, eksperimentirajo in jim je naravoslovje blizu. Predmet nadgrajuje znanja in spretnosti, ki so jih učenci pridobili pri pouku kemije. Predmet je razdeljen na tri tematske sklope: Snovi tekmujejo, Svet brez barv bi bil dolgočasen, Kemija tudi diši. Učenci samostojno ali v dvojicah izvajajo eksperimente. Spoznali bodo pomen kemije pri reševanju ključnih problemov na farmacevtskem, kozmetičnem, medicinskem, kmetijskem, prehrambnem in tekstilnem področju ter na področju umetnosti in modnih trendov. Delo bo potekalo v kemijski učilnici, računalniški učilnici in na terenu. Nekaj učnih ur izbirnega predmeta KEŽ bo izvedenih strnjeno, v obliki popoldanskih delavnicah skupaj z izbirnim predmetom NPH (raziskovalno kemijsko – kulinarične delavnice).

 

LATINŠČINA 2

Latinščina 2 je nadaljevanje prvega leta učenja latinskega jezika ter antične kulture. Čaka pa te še več jezikovnega znanja, več zgodovine, več zgodb in več novega – če ti je bilo prvo leto učenja všeč, ne oklevaj in se vpiši v drugo. Med drugim boš letos srečal antične pesnike, zgodovinarje, filozofe, rimsko vojsko, Kelte in pa slavnega Julija Cezarja.

Na latinščino 2 se lahko vpišejo tisti, ki so opravili latinščino 1.

 

LIKOVNO SNOVANJE 3

Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2 in 3 učenci preko praktičnega dela poglabljajo likovno znanje, se seznanjajo z likovno-umetniškimi stvaritvami ter poglobljeno razvijajo likovne veščine. Likovno ustvarjanje zajema vsa področja likovne umetnosti (risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in oblikovanje prostora). Seznanjajo se z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, ki jih pri rednem pouku likovne umetnosti ni mogoče izvajati in imajo možnost sodelovanja na likovnih natečajih ter delavnicah. Način likovnega ustvarjanja ter izražanja je svobodnejši kot pri rednem pouku LUM. Likovno nadarjeni učenci lahko poglabljajo znanja s področij, ki jih posebej zanimajo.

Ob praktičnem delu se učenci seznanjajo tudi z osnovami likovne teorije in znanj, ki jim odpirajo poti do mnogih poklicev in študijev, ki so povezani z likovnimi dejavnostmi (npr. aranžer, scenograf, cvetličar, frizer, oblikovalec umetne obrti in unikatne keramike, zobni tehnik, fotograf, modni, grafični in industrijski oblikovalec, arhitekt, arheolog itd.).

Med delom razvijajo čustveno, socialno in estetsko občutljivost, ustvarjalnost, zmožnost opazovanja, predstavljivost, likovno mišljenje, spomin in domišljijo. Ob opazovanju doživljajo in razumejo lepote v naravi in umetninah.

 

NAČINI PREHRANJEVANJA

Pri predmetu bodo učenci spoznavali prehrano glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Z različnimi dejavnostmi bodo učenci spoznavali pomen zdrave prehrane, obravnavali bomo slovenske narodne jedi, različne načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih ter v posebnih razmerah.

V dogovoru s šolo in učenci ter starši je možnost izvedbe gastronomskega tabora v času izven pouka (petek popoldne, sobota, lahko tudi v okviru Noči branja).

Stroški za izvajanje predmeta: nakup živil za pripravo jedi 7 €.

Nekaj učnih ur izbirnega predmeta NPH bo izvedenih strnjeno, v obliki popoldanskih delavnicah skupaj z izbirnim predmetom KEŽ (raziskovalno kemijsko – kulinarične delavnice).

 

NEMŠČINA 3

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedi in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.

V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.

Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

 

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

Pri izbirnem predmetu obdelava kovin boste spoznavali gradiva – kovine. Iz različnih vrst materialov boste izdelovali uporabne in okrasne predmete. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

 Učenci načrtujejo in izdelajo uporabne in okrasne predmete iz različnih vrst materialov (pločevina, žica, profili…). Ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov ugotavljajo lastnosti posameznih kovin – jekla, bakra, kositra, cinka, svinca, aluminija… in izbirajo ustrezna orodja in stroje. Učenci spoznavajo principe oblikovanja in  načrtovanja ter obdelovalne postopke (rezanje, vrtanje, kovičenje, žaganje, brušenje, lepljenje, vijačenje, spajkanje, tanjenje …). Prav tako spoznavajo poklice v kovinski industriji in obrti.

 

RAČUNALNIŠTVO III – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Pri izbirnem predmetu računalniška omrežja učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo pridobljena znanja predmetov urejanje besedil in multimedija.

Namen: učenci spoznajo razliko pri delu v šolskem lokalnem omrežju in svetovnem spletu, njegovo dosegljivost, urejanje in delovanje: servisi (e-pošta, svetovni splet …), protokol, naslavljanje strani, brskalnike in iskalnike, spoznajo urejevalnike za izdelavo in obdelavo spletnih strani, spoznajo programe za izdelavo in obdelavo slik, izdelajo svojo spletno stran in jo postavijo na strežnik ter predstavijo sošolcem.

 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Predmet je namenjen učencem, ki jih zanima terensko raziskovanje naravnih in družbenih pojavov v domačem kraju s poudarkom na varovanju okolja. Vsebinsko nadgrajuje teme geografije iz 9. razreda na primeru domače pokrajine.

Vsebine bomo raziskovali s pomočjo terenskega raziskovanja, zato bo pouk potekal večinoma zunaj učilnice ob raziskovalnem, sodelovalnem in projektnem delu. Praktično se bomo spoznavali z osnovami terenskega dela – opazovanje, merjenje, kartiranje, anketiranje ipd.

Pouk bo potekal strnjeno 2 šolski uri na 14 dni, v primeru daljšega terenskega dela po dogovoru v strnjeni obliki.

 

RETORIKA

Retorika je disciplina, katere namen je pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja. Pri predmetu bomo spoznali, kaj je retorika in kaj argumentacija, zakaj se ju je koristno učiti, spoznali bomo, kaj moramo upoštevati, da bo naš govor prepričljiv ter kako pregnati strah pred govornim nastopanjem.

Namen retorike je tudi učence naučiti samostojnega, smiselnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč.

 

VERSTVA IN ETIKA 3

Vedno večja odprtost in povezanost sveta zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev – s tem pa medsebojno spoštovanje med ljudmi različnih veroizpovedi ter kulturnih krogov. Predmet je trileten, vendar ga učenci lahko izberejo le za leto, dve ali tri, ker gre za zaključene tematske sklope. Predmetu je namenjena ena ura pouka tedensko.

Zanima nas svet, v katerem živimo, v njegovi raznolikosti. Učenci spoznajo pomen in vpliv verstev v vsakdanjem življenju ljudi razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, o svoji identiteti, svojih ciljih.

9. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

ATLETIKA

Pri urah atletike bomo podrobneje spoznali vse atletske discipline (skoki, teki, meti). Ure bomo namenili tudi kakovostni pripravi na atletska tekmovanja.

 

BAZIČNI ŠPORTI IN PLES

Pri urah se bomo učili razne pop koreografije trenutno popularnih pesmi ter z njimi nastopili na različnih šolskih prireditvah in ob zaključku šolskega leta. Kakšno uro bomo namenili tudi vzdržljivostni vadbi.

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.

 

EKO KROŽEK

Narava je kraj, kjer si ljudje oddahnemo in si naberemo novih moči, vendar pa si le-ta ne more oddahniti od nas. Naše nespametno onesnaževanje že terja svoj davek in skrajni čas je, da spremenimo svoje navade in pomagamo Zemlji, da si opomore.

V ekološkem krožku se bomo ukvarjali predvsem z okoljskimi problematikami in kako pomembna je skrb za okolje. Svoje znanje bomo preverili na Ekokvizu in se potegovali za naziv največje EKOFACE.

Skozi različne akcije bomo ozaveščali in skrbeli za čistejše okolje ter se mimogrede naučili še marsikaj uporabnega.

FILM IN TELEVIZIJA

Pri interesni dejavnosti film in televizija se bomo učili teoretično o značilnostih filma in televizije (kako napisati scenarij, kako posneti video in kako ga montirati) in nato to prenesli tudi v praktičen del, v sklopu katerega bodo učenci pod mentorstvom lahko samostojno posneli krajše filme in televizijske prispevke za šolske objave.

IMPRO GLEDALIŠČE

Če si želite zanimivega skupinskega dela, je impro gledališče prava izbira za vas.

Impro niso samo tehnike improvizacije, ampak služi tudi k povezovanju učencev znotraj skupine. Omogoča aktiven način odzivanja in predelovanja vseh informacij in življenjskih situacij ter nas uči javnega nastopanja. Pomaga nam, da se znamo znajti v nepričakovanih situacijah, da razvijamo samopodobo in sprejemamo ter razumemo drugačnost.

Naš cilj je, da nastopimo v šoli in tudi izven nje ter spoznamo prave improvizatorje.

 

LIKOVNI KROŽEK

Pri interesni dejavnosti likovni krožek imajo učenci možnost ustvarjati in raziskovati različne likovne tehnike po lastnih željah ter nadgrajevati likovno raziskovanje na področjih, ki jih bolj zanimajo. Učenci tudi sodelujejo pri pripravi scenografije ter kostumografije za šolske predstave ter pripravi likovnih stvaritev za tematske okrasitve šole v času različnih praznikov, projektov, itd. 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  je zbor, kjer prepevajo pevke in pevci predmetne stopnje. Pevci se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz  različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Učenci prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm).

 

NOGOMET IN NAMIZNI TENIS

Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem od 6.– 9. razreda, ki želijo spoznati in nadgraditi svoje znanje v nogometu ali v namiznemu tenisu. V jesenskem in spomladanskem delu bodo obravnavane vsebine nogometa, ki jih med rednimi urami športa ne uspemo izvesti in nadgrajujejo reden pouk. Intenzivneje se bomo pripravljali tudi na šolska tekmovanja v nogometu.

V zimskem času pa bomo več pozornosti namenili najhitrejši športni igri na svetu – namiznemu tenisu. Učenci se bodo spoznali z najosnovnejšimi udarci, tehniko in taktiko namiznega tenisa. Zainteresirane kandidate bomo pripravili tudi na šolska tekmovanja v namiznem tenisu, ki bodo predvidoma v prvih pomladnih mesecih.

 

ODBOJKA

Namen je poglabljanje vsebin odbojke. Interesna dejavnost je namenjena učencem in učenkam 8. in 9. razreda, ki dobro igrajo odbojko, tudi tistim, ki se z odbojko že ukvarjajo. V okviru interesne dejavnosti se bomo pripravljali na šolska športna tekmovanja v odbojki in odbojki na bomo mivki.

 

PLANINSKI KROŽEK, 1 x mesečno

V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinsko zvezo Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

PRVA POMOČ

Vsebina krožka prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.

Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:

 • humanitarnih vrednot,
 • splošne varnosti v prometu,
 • lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
 • varovanje lastnega zdravja,
 • sočutja,

sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

ROBOTIKA

Na interesni dejavnosti robotika se bomo spoznali z osnovami programiranja in sestavljanja robotov iz kompletov Lego Mindstorms. Iz kock bomo sestavljali različne modele, jih povezali s “pametno” kocko in napisali program, ki bo reševal zastavljene naloge.

 

ŠAH

Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

TEHNIČNI KROŽEK

Interesna dejavnosti je namenjen učencem  od 6. do 9. razreda. Potekala bo dve uri tedensko enkrat na teden, v »blok uri«. Dejavnost razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija. Učenci bodo spoznavali in nadgrajevali znanje iz različnih področij tehnike. Izdelovali bomo izdelke iz papirja in kartona po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji, izdelke s področja modelarstva, ustvarjali bomo izdelke iz lesa in umetnih mas ter kovin. Pri interesni dejavnosti bomo sestavljali tudi modele naprav in strojev s sestavljanko Fischer technik in Lego. Učenci bodo samostojno reševali postavljen problem, razvijali zamisli, vzpodbudili svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela. Reševali bodo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije.

Učenci pri interesni dejavnosti:

 • razvijajo ustvarjalnost, ročne spretnosti, prostorsko predstavo,
 • razvijajo sposobnosti reševanja problemov,
 • širijo znanje in poglabljajo že osvojeno znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
 • samostojno izdelujejo izdelek,
 • razvijajo občutek estetskega zaznavanja,
 • krepijo domišljijo in motivacijo za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
 • razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti, talente,
 • medosebno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti,
 • oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave,
 • se pripravljajo za tekmovanja iz konstruktorstva in

razvijajo kulturo dela in odnosov.

 

VESELA ŠOLA II

Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

 

ZABAVNA MATEMATIKA

V okviru interesne dejavnosti se bodo učenci pripravljali na razna matematična tekmovanja: Vegovo tekmovanje, Logika, Razvedrilna matematika … Samostojno, v parih, v skupinah ali skupaj z učiteljem bodo pogledali naloge posameznega tekmovanja in skupaj našli pot do pravilne rešitve. S tem bodo izpopolnili svoje logično razmišljanje ter matematično sklepanje in izražanje. Nekatere ure interesne dejavnosti bodo namenjene tudi zabavnim matematičnim nalogom in ugankam, ki jih znotraj pouka matematike učenci ne zasledijo.

OBLAK/OFFICE 365

VIDEO

LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov

Dostopnost