NIP, OIP, ID 2024/2025

Opis neobveznih izbirnih predmetov, obveznih izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2024/2025

Prijava_ID_OIP_NIP_JUV_OPB_POV_2024_25.pdf

Navodila-starsem-za-spletno-prijavo.pdf

 

Opisi neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ter interesnih dejavnosti po razredih:

1. razred

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Ustvarjalne delavnice Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Umetniške urice Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Šport je igra Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Otroški pevski zbor Izvajata se istočasno 7. šolsko uro Izberete enega ali nobenega.
Šah
Planinski krožek 10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden. Izberete ali ne. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.

INTERESNE DEJAVNSTI

BRALNA ZNAČKA
Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

USTVARJALNE DELAVNICE
Vsebina delavnic bo prilagojena glede na letni čas, pomembne praznike, projekte, LDN za OPB v 3. razredu in dostopnost materialov. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev. Učenci bodo izdelovali domišljijske in uporabne izdelke in pri tem spoznavali različne likovne tehnike, krepili domišljijo in ustvarjalnost ter razvijali finomotorične spretnosti. Izdelke bodo izdelali čim bolj samostojno brez pomoči učitelja. Izdelke bomo izdelovali iz odpadnih, naravnih in drugih materialov.

UMETNIŠKE URICE
Vsebina delavnic je kreativno ustvarjanje učencev na različnih področjih. Cilj dejavnosti je razvijanje ustvarjalnosti in domišljije na likovnem, dramskem, literarnem, lutkovnem, plesnem, glasbenem in gibalnem področju. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev.

ŠPORT JE IGRA
V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Otroški pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. S pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

2. razred

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z učenci. Ne prijavljate, obiskujejo jo izvoljeni predstavniki učencev.
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Ustvarjalne delavnice Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Umetniške urice Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Šport je igra Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Otroški pevski zbor Izvajata se istočasno 7. šolsko uro. Izberete enega ali nobenega

 

Izberete enega ali nobenega.

Šah
Prva pomoč
Planinski krožek 10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden. Izberete ali ne izberete. Izberete ali ne. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.

BRALNA ZNAČKA
Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

USTVARJALNE DELAVNICE
Vsebina delavnic bo prilagojena glede na letni čas, pomembne praznike, projekte, LDN za OPB v 3. razredu in dostopnost materialov. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev. Učenci bodo izdelovali domišljijske in uporabne izdelke in pri tem spoznavali različne likovne tehnike, krepili domišljijo in ustvarjalnost ter razvijali finomotorične spretnosti. Izdelke bodo izdelali čim bolj samostojno brez pomoči učitelja. Izdelke bomo izdelovali iz odpadnih, naravnih in drugih materialov.

UMETNIŠKE URICE
Interesna dejavnost bo obarvana z različnimi tematikami: likovno, dramsko, glasbeno in plesno. Te vsebine se bodo velikokrat prepletale. Učenci bodo na delavnicah urili ročne spretnosti, tako da bodo izdelovali različne in uporabne izdelke. Urili se bodo v dramski igri, kjer bodo uporabili tudi izdelke, ki jih bodo sami izdelali. Ustvarjali bodo različno glasbo, igrali na inštrumente in peli ter se učili različnih plesov.

ŠPORT JE IGRA
V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Otroški pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. S pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

PRVA POMOČ
Vsebina prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.
Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:
humanitarnih vrednot, splošne varnosti v prometu, lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči, varovanje lastnega zdravja, sočutja, sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

3. razred

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z učenci. Ne prijavljate, obiskujejo jo izvoljeni predstavniki učencev.
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Ustvarjalne delavnice Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Umetniške urice Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Šport je igra Vključeni vsi učenci, ki so v OPB (7. šolska ura) Prijavite vse, ki so v tem času v OPB.
Otroški pevski zbor Izvajata se istočasno 7. šolsko uro. Izberete enega ali nobenega.

 

Izberete enega ali nobenega.

Šah
Šolski eko vrt
Prva pomoč
Planinski krožek

10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden.

Izberete ali ne izberete.

Izberete ali ne. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.

BRALNA ZNAČKA
Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

USTVARJALNE DELAVNICE
Vsebina delavnic bo prilagojena glede na letni čas, pomembne praznike, projekte, LDN za OPB v 3. razredu in dostopnost materialov. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev. Učenci bodo izdelovali domišljijske in uporabne izdelke in pri tem spoznavali različne likovne tehnike, krepili domišljijo in ustvarjalnost ter razvijali finomotorične spretnosti. Izdelke bodo izdelali čim bolj samostojno brez pomoči učitelja. Izdelke bomo izdelovali iz odpadnih, naravnih in drugih materialov.

UMETNIŠKE URICE
Vsebina delavnic je kreativno ustvarjanje učencev na različnih področjih. Cilj dejavnosti je razvijanje ustvarjalnosti in domišljije na likovnem, dramskem, literarnem, lutkovnem, plesnem, glasbenem in gibalnem področju. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev.

ŠPORT JE IGRA
V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Otroški pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. S pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

ŠOLSKI EKO VRT
Kot že samo ime dejavnosti pove, se večina aktivnosti izvaja na šolskem vrtu. V različnih letnih časih bomo opravljali delo na šolskem vrtu in skrbeli, da bo vrt urejen. Pri krožku pa ne bomo le vrtnarili, ampak bomo pridelke tudi pobirali, sušili zelišča, spoznavali vrste rastlin, semen, se naučili, kako pripraviti vrtne gredice za sajenje pridelkov, vzgajali in sadili bomo nove sadike, ter sadje in zelenjavo. Za delo na vrtu bomo tudi ustrezno opremljeni.

PRVA POMOČ
Vsebina prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.
Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:
humanitarnih vrednot, splošne varnosti v prometu, lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči, varovanje lastnega zdravja, sočutja, sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

4. razred - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 2 uri tedensko Izberete največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov (lahko tudi ne izbere). Izvaja se v času pouka. Skupina se oblikuje za najmanj 12 prijavljenih učencev.
Računalništvo 1 ura tedensko
Šport 1 ura tedensko
Tehnika 1 ura tedensko
Umetnost (likovna) 1 ura tedensko

NEMŠČINA
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel.

RAČUNALNIŠTVO
Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).
Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

ŠPORT
V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.
Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport. Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov:
PRVI SKLOP (razvoj splošne aerobne vzdržljivosti): teki, dejavnosti na snegu, aerobika.
DRUGI SKLOP (razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti): ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč.
TRETJI SKLOP (razvoj različnih pojavnih oblik moči): akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

TEHNIKA
Neobvezni izbirni predmet tehnika je namenjen učencem v 4., 5. in 6. razredu. Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji ter konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami. Učenci imajo možnost konstruiranja modelov naprav in strojev z uporabo Fischertechnik kompletov.
Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki jih v predvideni starosti že lahko obdelujejo (papirna gradiva, les, umetne snovi, kompoziti).
Učencem so na voljo izbirne vsebine, kot so obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika idr.
Učenci pri predmetu tehnika pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave ter razvijajo kulturo dela in odnosov.
Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot.

 

UMETNOST (likovna)
Neobvezni izbirni predmet umetnost je namenjen učencem v 4., 5. in 6. razreda. V šolskem letu se bo predmet navezoval na področje likovne ustvarjalnosti. Učenci bodo med letom ustvarjali in se izražali z likovnimi materiali in orodji. Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin bodo oblikovali nove estetske celote, svobodno in zavestno interpretirali likovne naloge ter sodelovali na likovnih natečajih.

4. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z učenci. Ne prijavljate, obiskujejo jo izvoljeni predstavniki učencev.
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Dramski krožek Izvaja se v času OPB 1 ura tedensko. Iz tega sklopa lahko prijavite največ 2 interesni dejavnosti.
Šport je igra
Otroški pevski zbor
Šah
Šolski eko vrt
Prva pomoč
Vesela šola
Ustvarjalne delavnice
Umetniške urice
Skrivnosti Antike
Krog
Planinski krožek 10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden. Prijavite. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.

BRALNA ZNAČKA
Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Učenci izbirnega predmeta Nemščina prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm). Z branjem širijo svoj besedni zaklad.

DRAMSKI KROŽEK
Pri dramskem krožku bodo učenci poustvarjali dramska in lutkovna besedila, pripravljali govorne interpretacije poezije, se preizkusili v pripravi kamišibaj gledališča, razvijali zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem, govorom v odrskem prostoru in kompetence javnega nastopanja ter doživljali in sooblikovali prvine gledališke umetnosti ob šolskih prireditvah.
Gradili bodo bralno in gledališko kulturo ter prepoznavali elemente kvalitetne predstave. Učenci bodo s skupino gradili ter urili socialne veščine.

ŠPORT JE IGRA
V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Mladinski pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. Za učence 4. in 5. razreda bo organizirana posebna skupina pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.
Učenci predmetne stopnje pa se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

ŠOLSKI EKO VRT
Kot že samo ime dejavnosti pove, se večina aktivnosti izvaja na šolskem vrtu. V različnih letnih časih bomo opravljali delo na šolskem vrtu in skrbeli, da bo vrt urejen. Pri krožku pa ne bomo le vrtnarili, ampak bomo pridelke tudi pobirali, sušili zelišča, spoznavali vrste rastlin, semen, se naučili, kako pripraviti vrtne gredice za sajenje pridelkov, vzgajali in sadili bomo nove sadike, ter sadje in zelenjavo. Za delo na vrtu bomo tudi ustrezno opremljeni.

PRVA POMOČ
Vsebina prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.
Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:
humanitarnih vrednot, splošne varnosti v prometu, lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči, varovanje lastnega zdravja, sočutja, sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

VESELA ŠOLA
Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

USTVARJALNE DELAVNICE
Vsebina delavnic bo prilagojena glede na letni čas, pomembne praznike, projekte, LDN za OPB v 3. razredu in dostopnost materialov. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev. Učenci bodo izdelovali domišljijske in uporabne izdelke in pri tem spoznavali različne likovne tehnike, krepili domišljijo in ustvarjalnost ter razvijali finomotorične spretnosti. Izdelke bodo izdelali čim bolj samostojno brez pomoči učitelja. Izdelke bomo izdelovali iz odpadnih, naravnih in drugih materialov.

 

UMETNIŠKE URICE
Vsebina delavnic je kreativno ustvarjanje učencev na različnih področjih. Cilj dejavnosti je razvijanje ustvarjalnosti in domišljije na likovnem, dramskem, literarnem, lutkovnem, plesnem, glasbenem in gibalnem področju. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev.

 

SKRIVNOSTI ANTIKE – začetna skupina za učence 4. razredov
Kdo so Zevs, Herkul in Odisej? Kaj pomeni »Emona«? A so Rimljani res hodili okrog v rjuhah? Kaj so imeli na krožniku pred 2.000 leti? In – kakšen čuden jezik govori naš učitelj?
Takšna in podobna vprašanja bomo raziskovali na popoldanskem krožku Skrivnosti antike. Učenci bodo pri njem spoznali osnove antične mitologije, civilizacije in načina življenja, se od blizu srečali z latinskim jezikom ter spoznali, da naš človeški svet skriva še marsikaj več, kot se vidi na prvi pogled.

KROG
Pogovori, namenjeni razvijanju in ohranjanju prijateljstev, krepitvi samozavesti, pogovori o šoli, odraščanju in odnosih.

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

5. razred - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 2 uri tedensko Izberete en izbirni predmet (lahko tudi ne izbere). Izvaja se v času pouka.
Računalništvo 1 ura tedensko
Šport 1 ura tedensko
Tehnika 1 ura tedensko
Umetnost (likovna) 1 ura tedensko

NEMŠČINA
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel.

RAČUNALNIŠTVO
Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).
Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.
Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije.
Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo: reševanje problemov, algoritmi, programi, podatki, komunikacija in storitve.

ŠPORT
V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.
Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport. Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov:
PRVI SKLOP (razvoj splošne aerobne vzdržljivosti): teki, dejavnosti na snegu, aerobika.
DRUGI SKLOP (razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti): ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč.
TRETJI SKLOP (razvoj različnih pojavnih oblik moči): akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

TEHNIKA
Neobvezni izbirni predmet tehnika je namenjen učencem v 4., 5. in 6. razredu. Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji ter konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami. Učenci imajo možnost konstruiranja modelov naprav in strojev z uporabo Fischertechnik kompletov.
Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki jih v predvideni starosti že lahko obdelujejo (papirna gradiva, les, umetne snovi, kompoziti).
Učencem so na voljo izbirne vsebine, kot so obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika idr.
Učenci pri predmetu tehnika pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave ter razvijajo kulturo dela in odnosov.
Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot.

 

UMETNOST (likovna)
Neobvezni izbirni predmet umetnost je namenjen učencem v 4., 5. in 6. razreda. V šolskem letu se bo predmet navezoval na področje likovne ustvarjalnosti. Učenci bodo med letom ustvarjali in se izražali z likovnimi materiali in orodji. Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin bodo oblikovali nove estetske celote, svobodno in zavestno interpretirali likovne naloge ter sodelovali na likovnih natečajih.

5. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z učenci. Ne prijavljate, obiskujejo jo izvoljeni predstavniki učencev.
Kolesarski krožek (izpit) Teoretični del je obvezen za vse in je v urniku. Prijavite vse učence, praktičnega dela, ki ni v urniku, in kolesarskega izpita pa učenec ne opravlja na izrecno pisno željo starša.
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Dramski krožek Izvaja se v času OPB 1 ura tedensko. Iz tega sklopa lahko prijavite največ 2 interesni dejavnosti.
Šport je igra
Mladinski pevski zbor
Šah
Šolski eko vrt
Prva pomoč
Vesela šola
Ustvarjalne delavnice
Skrivnosti Antike
Umetniške urice
Krog
Planinski krožek 10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden. Izberete ali ne. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.

KOLESARSKI KROŽEK (IZPIT)
Kolesarski izpit je namenjen vsem učencem 5.razreda, kateri si želijo pridobiti kolesarsko dovoljenje.
Učenci:
– usvojijo osnove znanja o prometu, prometnih znakih in predpisih,
– spoznajo in usvojijo osnovna pravila kolesarjenja in vključevanja v promet in pri sami vožnji,
– pridobivajo spretnosti in zmožnosti pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,
– spoznajo nevarnosti, ki na cesti ogrožajo varnost udeležencev v prometu, zlasti pa kolesarje in pešce,
– razvijajo samostojnost, odgovornost, medsebojne odnose ter humano obnašanje v prometu.
OPRAVLJEN KOLESARSKI IZPIT:
– učenec opravi teoretični del izpita (pozna za kolesarja pomembne prometne znake, pozna pravila vožnje s kolesom po cestišču, pozna pravila vožnje s kolesom v križišču),
– učenec opravi spretnostni poligon na šolskem igrišču (vožnja v koloni, počasna vožnja, vožnja z eno roko, slalom med ovirami, hitro ustavljanje…),
– učenec opravi vožnjo po javnih prometnih površinah.

BRALNA ZNAČKA

Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Učenci izbirnega predmeta Nemščina prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm). Z branjem širijo svoj besedni zaklad.

DRAMSKI KROŽEK
Pri dramskem krožku bodo učenci poustvarjali dramska in lutkovna besedila, pripravljali govorne interpretacije poezije, se preizkusili v pripravi kamišibaj gledališča, razvijali zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem, govorom v odrskem prostoru in kompetence javnega nastopanja ter doživljali in sooblikovali prvine gledališke umetnosti ob šolskih prireditvah.
Gradili bodo bralno in gledališko kulturo ter prepoznavali elemente kvalitetne predstave. Učenci bodo s skupino gradili ter urili socialne veščine.

ŠPORT JE IGRA
V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Mladinski pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. Za učence 4. in 5. razreda bo organizirana posebna skupina pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.
Učenci predmetne stopnje pa se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

ŠOLSKI EKO VRT
Kot že samo ime dejavnosti pove, se večina aktivnosti izvaja na šolskem vrtu. V različnih letnih časih bomo opravljali delo na šolskem vrtu in skrbeli, da bo vrt urejen. Pri krožku pa ne bomo le vrtnarili, ampak bomo pridelke tudi pobirali, sušili zelišča, spoznavali vrste rastlin, semen, se naučili, kako pripraviti vrtne gredice za sajenje pridelkov, vzgajali in sadili bomo nove sadike, ter sadje in zelenjavo. Za delo na vrtu bomo tudi ustrezno opremljeni.

PRVA POMOČ
Vsebina prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.
Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:
humanitarnih vrednot, splošne varnosti v prometu, lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči, varovanje lastnega zdravja, sočutja, sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

VESELA ŠOLA
Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

USTVARJALNE DELAVNICE
Vsebina delavnic bo prilagojena glede na letni čas, pomembne praznike, projekte, LDN za OPB v 3. razredu in dostopnost materialov. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev. Učenci bodo izdelovali domišljijske in uporabne izdelke in pri tem spoznavali različne likovne tehnike, krepili domišljijo in ustvarjalnost ter razvijali finomotorične spretnosti. Izdelke bodo izdelali čim bolj samostojno brez pomoči učitelja. Izdelke bomo izdelovali iz odpadnih, naravnih in drugih materialov.

SKRIVNOSTI ANTIKE – nadaljevalna skupina za učence 5. razredov (kdor je opravil Antični krožek – začetni)
Kaj pomeni republika? Kje v Sloveniji so živeli Rimljani? Kdo so bili Julij Cezar, Neron in Konstantin? Od kod prihaja pisava? Zakaj jeziki sklanjajo?
Misliš, da po enem letu raziskovanja antičnih skrivnosti veš že vse? Na nadaljevalni stopnji popoldanske interesne dejavnosti Skrivnosti antike te čaka še odkrivanje odgovorov na vprašanja, ki so se ti na krožku postavljala lani … Z učiteljem pa boš lahko ponovno spregovoril po latinsko!

UMETNIŠKE URICE
Vsebina delavnic je kreativno ustvarjanje učencev na različnih področjih. Cilj dejavnosti je razvijanje ustvarjalnosti in domišljije na likovnem, dramskem, literarnem, lutkovnem, plesnem, glasbenem in gibalnem področju. Pri načrtovanju se bodo upoštevali interesi in želje učencev.

  

KROG
Pogovori, namenjeni razvijanju in ohranjanju prijateljstev, krepitvi samozavesti, pogovori o šoli, odraščanju in odnosih.

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

6. razred - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 2 uri tedensko Izberete največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov (lahko tudi ne izbere). Izvaja se v času pouka. Skupina se oblikuje za najmanj 12 prijavljenih učencev.
Računalništvo 1 ura tedensko
Šport 1 ura tedensko
Tehnika 1 ura tedensko
Umetnost (likovna) 1 ura tedensko

NEMŠČINA
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel.

RAČUNALNIŠTVO
Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).
Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.
Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije.
Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo: reševanje problemov, algoritmi, programi, podatki, komunikacija in storitve.

ŠPORT
V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.
Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport. Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov:
PRVI SKLOP (razvoj splošne aerobne vzdržljivosti): teki, dejavnosti na snegu, aerobika.
DRUGI SKLOP (razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti): ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč.
TRETJI SKLOP (razvoj različnih pojavnih oblik moči): akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

TEHNIKA
Neobvezni izbirni predmet tehnika je namenjen učencem v 4., 5. in 6. razredu. Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji ter konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami. Učenci imajo možnost konstruiranja modelov naprav in strojev z uporabo Fischertechnik kompletov.
Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki jih v predvideni starosti že lahko obdelujejo (papirna gradiva, les, umetne snovi, kompoziti).
Učencem so na voljo izbirne vsebine, kot so obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika idr.
Učenci pri predmetu tehnika pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave ter razvijajo kulturo dela in odnosov.
Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot.

UMETNOST (likovna)
Neobvezni izbirni predmet umetnost je namenjen učencem v 4., 5. in 6. razreda. V šolskem letu se bo predmet navezoval na področje likovne ustvarjalnosti. Učenci bodo med letom ustvarjali in se izražali z likovnimi materiali in orodji. Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin bodo oblikovali nove estetske celote, svobodno in zavestno interpretirali likovne naloge ter sodelovali na likovnih natečajih.

6. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z učenci. Ne prijavljate, obiskujejo jo izvoljeni predstavniki učencev.
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Angleški dramski krožek Izvaja se po pouku 1 ura tedensko. Mladinski pevski zbor 2 uri. Iz tega sklopa lahko prijavite največ 2 interesni dejavnosti.
Film in televizija
Mladinski pevski zbor
Šolski radio
Geografski krožek
Šah
Šport je igra
Naravoslovni krožek
Vesela šola
Skrivnosti Antike
Likovni krožek
Tehniški krožek
Prva pomoč
Krog
Eko krožek V strnjeni obliki občasno po dogovoru Izberete ali ne.

Planinski krožek

 

10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden. Izberete ali ne. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.
Robotika Izvaja se po sklopih od oktobra do maja v dogovoru s prijavljenimi učenci v daljših sklopih zaradi načina dela. Izberete ali ne.

BRALNA ZNAČKA
Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Učenci izbirnega predmeta Nemščina prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm). Z branjem širijo svoj besedni zaklad.

 

ANGLEŠKI DRAMSKI KROŽEK
Učenci glasno berejo v angleškem jeziku, vadijo v pogovoru z različnimi sogovorci, seznanijo se z vsebino nove zgodbe in razumejo sporočila, razvijejo si čustven odnos, ustvarjajo na različne načine – besedno in gibalno, urijo se tudi v obrazni mimiki.
V šolskem letu bomo pripravili in zaigrali dve krajši igri, najverjetneje smešnici.

 

FILM IN TELEVIZIJA
V sklopu interesne dejavnosti film in televizije se bodo učenci naučili teoretičnih osnov pisanja scenarijev, snemanja videov in montaže. Nato bo sledilo praktično izvajanje pridobljenega znanja, kjer bodo učenci pod mentorstvom imeli priložnost ustvarjati kratke filme in televizijske prispevke. Ti bodo nato objavljeni v šolskem okolju, kar bo omogočilo učencem, da pokažejo svoje ustvarjalne sposobnosti širši javnosti.

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Mladinski pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. Za učence 4. in 5. razreda bo organizirana posebna skupina pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.
Učenci predmetne stopnje pa se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

 

ŠOLSKI RADIO
Učenci pripravljajo radijske oddaje o aktualnih tedenskih dogodkih. Učijo se pripraviti ankete in intervjuje, ki jih potem tudi izvedejo in posnamejo. Kreativno pristopajo k temam in izbirajo glasbo na podlagi listkov želja v šolskem nabiralniku.
Če vas zanima aktualno dogajanje v šoli, Sloveniji in po svetu ter bi se radi preizkusili v vlogi radijskega novinarja, ste vabljeni k vpisu na šolski radio.

 

GEOGRAFSKI KROŽEK
Pri geografskem krožku bomo poglabljali in razširjali izbrane geografske teme, urili se bomo v orientaciji na različnih zemljevidih, izdelovali tematske zemljevide, preproste geografske učne pripomočke, reševali in izdelovali kvize. Spoznavali bomo tudi terensko delo.

 

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

ŠPORT JE IGRA
V okviru programa se bodo v telovadnici in ostalih športnih površinah izvajale različne športne dejavnosti/aktivnosti (atletika, gimnastika, igre z žogo itd.). Velik poudarek bo dan tudi učenju, utrjevanju in izvajanju nalog športnega programa Zlati sonček in Krpan.

 

NARAVOSLOVNI KROŽEK
Si želiš raziskovati? Te zanimajo rastline in živali? Imaš rad eksperimente?
Pri naravoslovnem krožku se urimo v različnih naravoslovnih spretnostih in postopkih, predvsem v opazovanju in eksperimentiranju. Pripravljamo bolj zahtevne mikroskopske preparate, opazujemo in proučujemo žive organizme ter kamnine in minerale v učilnici in okolici šole. V okviru krožka obiščemo tudi različne ustanove v Ljubljani,  kot so npr. Biotehniška fakulteta, Prirodoslovni muzej Slovenije ter Kemijski inštitut.

 

VESELA ŠOLA
Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

 

SKRIVNOSTI ANTIKE – za učence 6. razredov (kdor je opravil Antični krožek – nadaljevalni) – 30 ur na leto (10 popoldanskih srečanj, lahko po delih)
Skrivnosti antike nikoli ne zmanjka – tudi v 6. razredu nadaljujemo z raziskovanjem vznemirljivih vprašanj o antičnem svetu, a tokrat drugače: izven razreda! V roke bomo prijeli lopate in metlice, dleta in kladiva, terilnike in ponve ter mnogo drugih pripomočkov in antični svet doživeli v prvi osebi. Vsak mesec bomo ustvarili poseben izdelek ali od blizu spoznali eno izmed skrivnosti iz časa antike.

 

LIKOVNI KROŽEK
Pri interesni dejavnosti likovni krožek imajo učenci možnost ustvarjati in raziskovati različne likovne tehnike po lastnih željah ter nadgrajevati likovno raziskovanje na področjih, ki jih bolj zanimajo. Učenci tudi sodelujejo pri pripravi scenografije ter kostumografije za šolske predstave ter pripravi likovnih stvaritev za tematske okrasitve šole v času različnih praznikov, projektov, itd. Posebno poglavje bo tudi keramika in izdelovanje lutk.

 

TEHNIČNI KROŽEK
Interesna dejavnosti je namenjen učencem od 6. do 9. razreda. Potekala bo dve uri tedensko enkrat na teden, v »blok uri«. Dejavnost razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija. Učenci bodo spoznavali in nadgrajevali znanje iz različnih področij tehnike. Izdelovali bomo izdelke iz papirja in kartona po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji, izdelke s področja modelarstva, ustvarjali bomo izdelke iz lesa in umetnih mas ter kovin. Pri interesni dejavnosti bomo sestavljali tudi modele naprav in strojev s sestavljanko Fischer technik in Lego. Učenci bodo samostojno reševali postavljen problem, razvijali zamisli, vzpodbudili svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela. Reševali bodo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije.

 

PRVA POMOČ
Vsebina prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.
Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:
humanitarnih vrednot, splošne varnosti v prometu, lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči,
varovanje lastnega zdravja, sočutja, sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

KROG
Pogovori, namenjeni razvijanju in ohranjanju prijateljstev, krepitvi samozavesti, pogovori o šoli, odraščanju in odnosih.

 

EKO KROŽEK
Narava je kraj, kjer si ljudje oddahnemo in si naberemo novih moči, vendar pa si le-ta ne more oddahniti od nas. Naše nespametno onesnaževanje že terja svoj davek in skrajni čas je, da spremenimo svoje navade in pomagamo Zemlji, da si opomore.
V ekološkem krožku se bomo ukvarjali predvsem z okoljskimi problematikami in kako pomembna je skrb za okolje. Svoje znanje bomo preverili na Ekokvizu in se potegovali za naziv največje EKOFACE.
Skozi različne akcije bomo ozaveščali in skrbeli za čistejše okolje ter se mimogrede naučili še marsikaj uporabnega.

 

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

 

ROBOTIKA
Na interesni dejavnosti robotika se bomo spoznali z osnovami programiranja in sestavljanja robotov iz kompletov Lego in Fischertechnik. Iz kock bomo sestavljali različne modele in jih tudi programirali, glede na zastavljene naloge.

7. razred - NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmet

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 2 uri tedensko Izberete ali ne izberete. Izvaja se v času pouka. Skupina se oblikuje za najmanj 8 prijavljenih učencev.

Obvezni izbirni predmet

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 1 2 uri tedensko Učenec obvezno izbere 2 uri tedensko, lahko pa največ 3 ure. Namesto obveznega izbirnega predmeta učenec lahko uveljavlja glasbeno šolo kot izbirni predmet. Prinese potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenem letniku. Glasbena šola mora izvajati javno veljavni program – vpisana je v razvid.
Latinščina 1 2 uri tedensko
Likovno snovanje 1 1 ura tedensko
Gledališki klub 1 ura tedensko
Filozofija za otroke – kritično mišljenje 1 ura tedensko
Verstva in etika 1 1 ura tedensko
Sodobna priprava hrane 1 ura tedensko
Obdelava gradiv les 1 ura tedensko
Urejanje besedil (računaln.) 1 ura tedensko
Okoljska vzgoja 1 1 ura tedensko
Šport za sprostitev 1 ura tedensko

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA 1
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedi in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

LATINŠČINA 1
Se rad/a učiš jezike in besede? Te zanimajo stare kulture? Želiš vedeti več o zgodovini in mitologiji? Na izbirnem predmetu Latinščina 1 boš od začetka natančno spoznaval/a zanimivi in zapleteni jezik starih Rimljanov – vse o besednih vrstah, sklanjanju, lastnostih besed, način življenja v antiki, npr. kako so živeli sužnji, kako je izgledala Emona, kakšno otroštvo so imeli pred 2000 leti, ter skozi grško mitologijo in zgodovinsko obdobje rimskega kraljestva srečal zgodbe o bogovih in ljudeh, ki so skozi stoletja oblikovale naš človeški svet. Pridobil boš tudi široko besedišče, vadil svojo jezikovno spretnost ter spoznaval svet in samega sebe.

LIKOVNO SNOVANJE 1
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2 in 3 učenci preko praktičnega dela poglabljajo likovno znanje, se seznanjajo z likovno-umetniškimi stvaritvami ter poglobljeno razvijajo likovne veščine. Likovno ustvarjanje zajema vsa področja likovne umetnosti (risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in oblikovanje prostora). Seznanjajo se z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, ki jih pri rednem pouku likovne umetnosti ni mogoče izvajati in imajo možnost sodelovanja na likovnih natečajih ter delavnicah. Način likovnega ustvarjanja ter izražanja je svobodnejši kot pri rednem pouku LUM. Likovno nadarjeni učenci lahko poglabljajo znanja s področij, ki jih posebej zanimajo.

GLEDALIŠKI KLUB
Bi radi nastopili na šolskem odru v vlogi kralja ali kraljice ali celo stali na pravem gledališkem odru? Če je odgovor da, je gledališki klub prava izbira.
Učenci pri predmetu spoznavajo gledališče in poklice, povezane z njim, ter njegov razvoj. Razvijajo bralno in gledališko kulturo ter se naučijo pravilne izgovorjave in improviziranja. Zabavajo se s pantomimo in veliko ter čimbolj sproščeno nastopajo.
Uprizorijo dramsko besedilo in tako ustvarijo odrske osebe, jih postavijo v gledališki prostor, si zamislijo scenografijo in kostume. Preizkusijo se tudi v pisanju krajših dramskih besedil in jih uprizorijo. Ogledajo si večerno gledališko predstavo.

FILOZOFIJA ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE
Ta predmet bi se lahko imenoval tudi ‘MISLI S SVOJO GLAVO’. Predmet je trileten, se nadgrajuje, vendar ga lahko učenci obiskujejo tudi samo eno ali dve leti, saj je vsako leto samostojna celota. To leto bo obravnavan tematski sklop: Kritično mišljenje.
Gre za skupno raziskovanje učencev, odkrivanje problemov ter iskanje idej in rešitev. Na podlagi zgodbe in izkušenj otrok se gradi vodeni dialog. Ta dialog združuje učence, ki skupaj raziskujejo v zgodbe vpletene probleme. Poleg tega lahko učenci kadar koli izpostavijo tudi svoje probleme, na katerih se gradi debata z mnenji in stališči. Svoja mnenja in stališča potem učenci argumentirajo. Učenci na podlagi prebranega izberejo temo, ki jim je blizu in o kateri bi se radi pogovarjali. Tako je ura rezultat skupnega raziskovanja učencev in učitelja. Učitelj učencev ne popravlja, ampak samo usmerja.
Cilj: samostojno logično razmišljanje učencev, sposobnost poslušanja in spoštovanja mnenj in stališč drugih ljudi, sposobnost utemeljitve ali argumentacije (zagovora) lastnega stališča (mnenje oz. prepričanje), razvoj komunikacijskih sposobnosti in kritičnega pogleda na svet.

VERSTVA IN ETIKA 1
Vedno večja odprtost in povezanost sveta zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev – s tem pa medsebojno spoštovanje med ljudmi različnih veroizpovedi ter kulturnih krogov. Predmet je trileten, vendar ga učenci lahko izberejo le za leto, dve ali tri, ker gre za zaključene tematske sklope. Predmetu je namenjena ena ura pouka tedensko.
Zanima nas svet, v katerem živimo, v njegovi raznolikosti. Učenci spoznajo pomen in vpliv verstev v vsakdanjem življenju ljudi razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, o svoji identiteti, svojih ciljih.

SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Pri predmetu bodo učenci spoznavali prehrano glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Z različnimi dejavnostmi bodo učenci spoznavali pomen varne, varovalne in zdrave prehrane ter različne načine priprave.
Stroški za izvajanje predmeta: nakup živil za pripravo jedi 7€.
Pouk predmeta bo potekal strnjeno po tri šolske ure.

OBDELAVA GRADIV – LES
Učencem omogoča poglobitev temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje … Učenci dosegajo cilje s praktičnim in projektnim načinom dela.
Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem, ki radi ustvarjate z lesom in imate ročne spretnosti ali si jih želite še razvijati. Iz lesa in lesnih gradiv boste ustvarjali najrazličnejše izdelke – igrače, okraske, modele, uporabne predmete, vozila … Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.
Učenci načrtujejo in izdelajo predmete iz lesa, spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja in obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti posameznih vrst lesa in izbirajo ustrezna orodja in stroje, spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo ter se učijo svoje izdelke tudi vrednotiti po funkcionalni, estetski in ekonomski plati.

UREJANJE BESEDIL – RAČUNALNIŠTVO
Pri tem izbirnem predmetu učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.
Namen: spoznavajo osnove informatike in računalništva, programsko in strojno opremo računalnika, spoznavajo in uporabljajo urejevalnik besedil (pišejo besedila, rišejo, uporabljajo program raziskovalec), uporabljajo preglednik za internet, učijo se iskati podatke v omrežju in v pisnih virih, izdelajo in oblikujejo pisni dokument po lastni izbiri (npr. kuharska knjiga, pesmi …) in ga  predstavijo sošolcem, ki to ovrednotijo z oceno.

OKOLJSKA VZGOJA 1
Pri predmetu bodo učenci razvijali odgovornost do vseh živih bitij ter planeta in vzgojo za trajnostno prihodnost. Ne gre toliko za posredovanje novih znanj v smislu spoznavanja okolja, ampak za usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji, ki nastajajo ob izkoriščanju naravnih virov.
Osrednjega pomena je ustvarjanje okoljsko pomembnih izkušenj v lastnem okolju in skupinsko sodelovalno učenje. Pouk bo temeljil na razpravah, projektnem delu, sodelovalnem učenju in terenskem delu. Organizirali bomo lokalno okoljsko akcijo.
Pouk bo potekal strnjeno 2 šolski uri na 14 dni, tako v učilnici kot na terenu.

ŠPORT ZA SPROSTITEV
Namen modula šport za sprostitev je ukvarjanje s športi, ki jih v rednem programu ne moremo izvajati, imajo pa pomembne učinke na kvalitetno preživljanje prostega časa v VSEH življenjskih obdobjih.
Vsebine: plavanje, rolkanje, borilni športi (judo in karate), badminton, hokej v dvorani, plezanje na umetni steni, pohodništvo

7. razred INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z učenci. Ne prijavljate, obiskujejo jo izvoljeni predstavniki učencev.
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Angleški krožek Izvaja se po pouku 1 ura tedensko. Mladinski pevski zbor 2 uri. Iz tega sklopa lahko prijavite največ 2 interesni dejavnosti.
Bazični športi in ples
Igre z žogo
Naravoslovni krožek
Novinarski krožek
Film in televizija
Geografski krožek
Mladinski pevski zbor
Šah
Prva pomoč
Vesela šola
Likovni krožek
Tehniški krožek
Krog
Eko krožek V strnjeni obliki občasno po dogovoru Izberete ali ne.
Planinski krožek 10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden. Izberete ali ne. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.
Robotika Izvaja se po sklopih od oktobra do maja v dogovoru s prijavljenimi učenci Izberete ali ne.

BRALNA ZNAČKA
Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Učenci izbirnega predmeta Nemščina prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm). Z branjem širijo svoj besedni zaklad.

ANGLEŠKI KROŽEK
Učenci bodo pri krožku spoznavali zgodovino in kulturo angleško govorečih dežel. Vrnili se bomo v čas prvih plemen na britanskem otočju in spoznali, kako se je Velika Britanija razvijala. Spoznali bomo prve angleške kraljeve dinastije in najpomembnejše kralje in kraljice.
Podali se bomo tudi čez Atlantik in se vrnili v čas prvih priseljencev in tamkajšnjih Indijancev. Spoznali bomo pomembne mejnike v zgodovini Združenih držav Amerike.
V okviru krožka bomo pripravili tudi šolsko razstavo o pomembnejšem delu britanske in ameriške zgodovine.

BAZIČNI ŠPORTI IN PLES
Pri urah se bomo učili razne pop koreografije trenutno popularnih pesmi ter z njimi nastopili na različnih šolskih prireditvah in ob zaključku šolskega leta. Nekaj ur bomo namenili tudi vzdržljivostni vadbi in bazičnim športom.

IGRE Z ŽOGO
Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem od 6.– 9. razreda, ki želijo spoznati in nadgraditi svoje znanje v nogometu ali v namiznemu tenisu. V jesenskem in spomladanskem delu bodo obravnavane vsebine nogometa, ki jih med rednimi urami športa ne uspemo izvesti in nadgrajujejo reden pouk. Intenzivneje se bomo pripravljali tudi na šolska tekmovanja v nogometu.
V zimskem času pa bomo več pozornosti namenili najhitrejši športni igri na svetu – namiznemu tenisu. Učenci se bodo spoznali z najosnovnejšimi udarci, tehniko in taktiko namiznega tenisa. Zainteresirane kandidate bomo pripravili tudi na šolska tekmovanja v namiznem tenisu, ki bodo predvidoma v prvih pomladnih mesecih.

NARAVOSLOVNI KROŽEK
Si želiš raziskovati? Te zanimajo rastline in živali? Imaš rad eksperimente?
Pri naravoslovnem krožku se urimo v različnih naravoslovnih spretnostih in postopkih, predvsem v opazovanju in eksperimentiranju. Pripravljamo bolj zahtevne mikroskopske preparate, opazujemo in proučujemo žive organizme ter kamnine in minerale v učilnici in okolici šole. V okviru krožka obiščemo tudi različne ustanove v Ljubljani,  kot so npr. Biotehniška fakulteta, Prirodoslovni muzej Slovenije ter Kemijski inštitut.

  

NOVINARSKI KROŽEK
V okviru interesnih dejavnosti na šoli deluje tudi novinarski krožek, kjer učenci z mentorico pripravljajo prispevke o dogajanju na šoli in izven nje.
Pri krožku pišemo o temah, ki nas zanimajo, pišemo poročila, novice, intervjuje, komentarje, objavljamo fotonovičke, ki jih objavimo na šolski spletni strani in v šolskem časopisu Šuštipis, ki izide enkrat mesečno.

FILM IN TELEVIZIJA
V sklopu interesne dejavnosti film in televizije se bodo učenci naučili teoretičnih osnov pisanja scenarijev, snemanja videov in montaže. Nato bo sledilo praktično izvajanje pridobljenega znanja, kjer bodo učenci pod mentorstvom imeli priložnost ustvarjati kratke filme in televizijske prispevke. Ti bodo nato objavljeni v šolskem okolju, kar bo omogočilo učencem, da pokažejo svoje ustvarjalne sposobnosti širši javnosti.

GEOGRAFSKI KROŽEK
Pri geografskem krožku bomo poglabljali in razširjali izbrane geografske teme, urili se bomo v orientaciji na različnih zemljevidih, izdelovali tematske zemljevide, preproste geografske učne pripomočke, reševali in izdelovali kvize. Spoznavali bomo tudi terensko delo.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Mladinski pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. Za učence 4. in 5. razreda bo organizirana posebna skupina pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.
Učenci predmetne stopnje pa se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

PRVA POMOČ
Vsebina prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.
Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:
humanitarnih vrednot, splošne varnosti v prometu, lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči, varovanje lastnega zdravja, sočutja, sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

VESELA ŠOLA
Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

LIKOVNI KROŽEK
Pri interesni dejavnosti likovni krožek imajo učenci možnost ustvarjati in raziskovati različne likovne tehnike po lastnih željah ter nadgrajevati likovno raziskovanje na področjih, ki jih bolj zanimajo. Učenci tudi sodelujejo pri pripravi scenografije ter kostumografije za šolske predstave ter pripravi likovnih stvaritev za tematske okrasitve šole v času različnih praznikov, projektov, itd. Posebno poglavje bo tudi keramika in izdelovanje lutk.

TEHNIŠKI KROŽEK
Interesna dejavnosti je namenjen učencem od 6. do 9. razreda. Potekala bo dve uri tedensko enkrat na teden, v »blok uri«. Dejavnost razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija. Učenci bodo spoznavali in nadgrajevali znanje iz različnih področij tehnike. Izdelovali bomo izdelke iz papirja in kartona po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji, izdelke s področja modelarstva, ustvarjali bomo izdelke iz lesa in umetnih mas ter kovin. Pri interesni dejavnosti bomo sestavljali tudi modele naprav in strojev s sestavljanko Fischer technik in Lego. Učenci bodo samostojno reševali postavljen problem, razvijali zamisli, vzpodbudili svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela. Reševali bodo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije.

KROG
Pogovori, namenjeni razvijanju in ohranjanju prijateljstev, krepitvi samozavesti, pogovori o šoli, odraščanju in odnosih.

EKO KROŽEK
Narava je kraj, kjer si ljudje oddahnemo in si naberemo novih moči, vendar pa si le-ta ne more oddahniti od nas. Naše nespametno onesnaževanje že terja svoj davek in skrajni čas je, da spremenimo svoje navade in pomagamo Zemlji, da si opomore.
V ekološkem krožku se bomo ukvarjali predvsem z okoljskimi problematikami in kako pomembna je skrb za okolje. Svoje znanje bomo preverili na Ekokvizu in se potegovali za naziv največje EKOFACE.
Skozi različne akcije bomo ozaveščali in skrbeli za čistejše okolje ter se mimogrede naučili še marsikaj uporabnega.

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

ROBOTIKA
Na interesni dejavnosti robotika se bomo spoznali z osnovami programiranja in sestavljanja robotov iz kompletov Lego Mindstorms. Iz kock bomo sestavljali različne modele, jih povezali s “pametno” kocko in napisali program, ki bo reševal zastavljene naloge.

8. razred - NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmet

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 2 uri tedensko Izberete ali ne izberete. Izvaja se v času pouka. Skupina se oblikuje za najmanj 8 prijavljenih učencev.

Obvezni izbirni predmet

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 2 2 uri tedensko Učenec obvezno izbere 2 uri tedensko, lahko pa največ 3 ure. Namesto obveznega izbirnega predmeta učenec lahko uveljavlja glasbeno šolo kot izbirni predmet. Prinese potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenem letniku. Glasbena šola mora izvajati javno veljavni program – vpisana je v razvid.
Likovno snovanje 2 1 ura tedensko
Latinščina 2 2 uri tedensko
Turistična vzgoja 1 ura tedensko
Verstva in etika 2 1 ura tedensko
Obdelava gradiv umetne snovi 1 ura tedensko
Multimedija (računalništvo) 1 ura tedensko
Poskusi v kemiji 1 ura tedensko
Šport za zdravje 1 ura tedensko

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA 2
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedi in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

LIKOVNO SNOVANJE 2
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2 in 3 učenci preko praktičnega dela poglabljajo likovno znanje, se seznanjajo z likovno-umetniškimi stvaritvami ter poglobljeno razvijajo likovne veščine. Likovno ustvarjanje zajema vsa področja likovne umetnosti (risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in oblikovanje prostora). Seznanjajo se z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, ki jih pri rednem pouku likovne umetnosti ni mogoče izvajati in imajo možnost sodelovanja na likovnih natečajih ter delavnicah. Način likovnega ustvarjanja ter izražanja je svobodnejši kot pri rednem pouku LUM. Likovno nadarjeni učenci lahko poglabljajo znanja s področij, ki jih posebej zanimajo.
Ob praktičnem delu se učenci seznanjajo tudi z osnovami likovne teorije in znanj, ki jim odpirajo poti do mnogih poklicev in študijev, ki so povezani z likovnimi dejavnostmi (npr. aranžer, scenograf, cvetličar, frizer, oblikovalec umetne obrti in unikatne keramike, zobni tehnik, fotograf, modni, grafični in industrijski oblikovalec, arhitekt, arheolog itd.).
Med delom razvijajo čustveno, socialno in estetsko občutljivost, ustvarjalnost, zmožnost opazovanja, predstavljivost, likovno mišljenje, spomin in domišljijo. Ob opazovanju doživljajo in razumejo lepote v naravi in umetninah.

LATINŠČINA 2

Latinščina 2 je nadaljevanje prvega leta učenja latinskega jezika ter antične kulture. Čaka te še več jezikovnega znanja, več zgodovine, več zgodb in več vznemirljivih odkritij. Poleg poglabljanja jezikovnega znanja z novimi sklanjatvami, glagolskimi časi in besediščem boš letos med drugim srečal rimskega pesnika Katula in filozofa Cicerona, od blizu spoznal rimsko vojsko ter izvedel, zakaj štejemo dneve, mesece in leta tako kot jih. V drugem letu učenja raziskujemo tudi zgodovinsko obdobje rimske republike.
Na Latinščino 2 se lahko vpišejo tisti, ki so opravili Latinščino 1.

TURISTIČNA VZGOJA
Predmet je namenjen učencem, ki jih zanima turistično raziskovanje bližnje in daljne okolice. S pomočjo predmeta si bodo lahko oblikovali izhodišča za dosego želenega poklica ali nova znanja za ljubiteljsko dejavnost in načrtovanje lastnih izletov, potovanj. Predmet se vsebinsko povezuje in nadgrajuje z nekaterimi temami predmeta geografija.
Na praktičnih primerih bomo spoznavali in izkusili, kaj je turizem, kaj je potrebno za razvoj turizma, poklice v turizmu, kakšna je turistična ponudba pri nas in po svetu ter kako biti odgovoren turist.
Pouk bo potekal strnjeno 2 šolski uri na 14 dni, tako v učilnici kot na terenu. Načrtovanih je več krajših izletov in ekskurzija.

VERSTVA IN ETIKA 2
Vedno večja odprtost in povezanost sveta zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev – s tem pa medsebojno spoštovanje med ljudmi različnih veroizpovedi ter kulturnih krogov. Predmet je trileten, vendar ga učenci lahko izberejo le za leto, dve ali tri, ker gre za zaključene tematske sklope. Predmetu je namenjena ena ura pouka tedensko.
Zanima nas svet, v katerem živimo, v njegovi raznolikosti. Učenci spoznajo pomen in vpliv verstev v vsakdanjem življenju ljudi razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, o svoji identiteti, svojih ciljih.

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI
Učencem omogoča poglobitev temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje … Učenci dosegajo cilje s praktičnim in projektnim načinom dela.
Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem, ki jih veseli praktično delo v šolski delavnici in radi ustvarjajo. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je umetna masa, ki jo kombiniramo z drugimi gradivi. Plastika je material, ki se lahko oblikuje na veliko načinov, zato nastanejo predmeti zanimivih oblik. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.
Učenci načrtujejo in izdelajo predmete iz umetnih mas in drugih gradiv, ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv, spoznavajo orodja in uporabljajo zanimive tehnike obdelave gradiv z ročnimi orodji ter spoznavajo poklice v industriji in obrti.

MULTIMEDIJA – RAČUNALNIŠTVO
Pri tem predmetu učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo pridobljena znanja iz izbirnega predmeta urejanje besedil.
Namen: učenci spoznajo različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo, spoznajo, zakaj je multimedijska predstavitev informacije kvalitetnejša, iščejo informacije po različnih medijih, uporabljajo slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja Internet, jih ovrednotijo, dopolnijo in vključijo v svojo predstavitev, uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje svojih zamisli, spoznavajo, da je možno informacije predstaviti in posredovati na različne načine, izdelajo lastno preprosto računalniško predstavitev informacije.

POSKUSI V KEMIJI
Izbirni predmet je namenjen učencem 8. razreda, vsem ki radi raziskujejo, eksperimentirajo in jim je naravoslovje blizu. Izbirni predmet se povezuje s kemijo v 8. razredu in s predmetom naravoslovje v 7. razredu ter predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov. Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela. Razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje. Usvojijo postopke eksperimentalno-raziskovalnega dela od načrtovanja raziskave do oblikovanja zaključkov. Delo bo potekalo v kemijski učilnici, računalniški učilnici in na terenu.

ŠPORT ZA ZDRAVJE
Namen tega modula je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za zdravje in preprečevanje negativnih učinkov sodobnega načina življenja.
Vsebine: splošna kondicijska pripravljenost, plavanje in ostale vodne aktivnosti, nogomet, košarka, odbojka, hokej v dvorani, badminton.

8. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z učenci. Ne prijavljate, obiskujejo jo izvoljeni predstavniki učencev
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Bazični športi in ples Izvaja se po pouku 1 ura tedensko. Mladinski pevski zbor 2 uri. Iz tega sklopa lahko prijavite največ 2 interesni dejavnosti.
Igre z žogo
Film in televizija
Biološki krožek
Mladinski pevski zbor
Geografski krožek
Šah
Impro gledališče
Prva pomoč
Vesela šola
Likovni krožek
Tehniški krožek
Krog
Eko krožek V strnjeni obliki občasno po dogovoru Izberete ali ne.
Planinski krožek 10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden. Izberete ali ne. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.

BRALNA ZNAČKA
Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Učenci izbirnega predmeta Nemščina prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm). Z branjem širijo svoj besedni zaklad.

 

BAZIČNI ŠPORTI IN PLES
Pri urah se bomo učili razne pop koreografije trenutno popularnih pesmi ter z njimi nastopili na različnih šolskih prireditvah in ob zaključku šolskega leta. Nekaj ur bomo namenili tudi vzdržljivostni vadbi in bazičnim športom.

 

IGRE Z ŽOGO
Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem od 6.– 9. razreda, ki želijo spoznati in nadgraditi svoje znanje v nogometu ali v namiznemu tenisu. V jesenskem in spomladanskem delu bodo obravnavane vsebine nogometa, ki jih med rednimi urami športa ne uspemo izvesti in nadgrajujejo reden pouk. Intenzivneje se bomo pripravljali tudi na šolska tekmovanja v nogometu.
V zimskem času pa bomo več pozornosti namenili najhitrejši športni igri na svetu – namiznemu tenisu. Učenci se bodo spoznali z najosnovnejšimi udarci, tehniko in taktiko namiznega tenisa. Zainteresirane kandidate bomo pripravili tudi na šolska tekmovanja v namiznem tenisu, ki bodo predvidoma v prvih pomladnih mesecih.

 

FILM IN TELEVIZIJA
V sklopu interesne dejavnosti film in televizije se bodo učenci naučili teoretičnih osnov pisanja scenarijev, snemanja videov in montaže. Nato bo sledilo praktično izvajanje pridobljenega znanja, kjer bodo učenci pod mentorstvom imeli priložnost ustvarjati kratke filme in televizijske prispevke. Ti bodo nato objavljeni v šolskem okolju, kar bo omogočilo učencem, da pokažejo svoje ustvarjalne sposobnosti širši javnosti.

 

BIOLOŠKI KROŽEK
Pri krožku bomo nadgrajevali in utrjevali biološka znanja. Spoznali bomo različne načine raziskovanja. Izdelali bomo umetni ekosistem ter spremljali organizme v njem.

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Mladinski pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. Za učence 4. in 5. razreda bo organizirana posebna skupina pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.
Učenci predmetne stopnje pa se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

 

GEOGRAFSKI KROŽEK
Pri geografskem krožku bomo poglabljali in razširjali izbrane geografske teme, urili se bomo v orientaciji na različnih zemljevidih, izdelovali tematske zemljevide, preproste geografske učne pripomočke, reševali in izdelovali kvize. Spoznavali bomo tudi terensko delo.

 

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

IMPRO GLEDALIŠČE
Če si želite zanimivega skupinskega dela, je impro gledališče prava izbira za vas.
Impro niso samo tehnike improvizacije, ampak služi tudi k povezovanju učencev znotraj skupine. Omogoča aktiven način odzivanja in predelovanja vseh informacij in življenjskih situacij ter nas uči javnega nastopanja. Pomaga nam, da se znamo znajti v nepričakovanih situacijah, da razvijamo samopodobo in sprejemamo ter razumemo drugačnost.
Naš cilj je, da nastopimo v šoli in tudi izven nje ter spoznamo prave improvizatorje.

 

PRVA POMOČ
Vsebina prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.
Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:
humanitarnih vrednot, splošne varnosti v prometu, lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči, varovanje lastnega zdravja, sočutja, sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

VESELA ŠOLA
Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

 

LIKOVNI KROŽEK
Pri interesni dejavnosti likovni krožek imajo učenci možnost ustvarjati in raziskovati različne likovne tehnike po lastnih željah ter nadgrajevati likovno raziskovanje na področjih, ki jih bolj zanimajo. Učenci tudi sodelujejo pri pripravi scenografije ter kostumografije za šolske predstave ter pripravi likovnih stvaritev za tematske okrasitve šole v času različnih praznikov, projektov, itd. Posebno poglavje bo tudi keramika in izdelovanje lutk.

 

TEHNIŠKI KROŽEK
Interesna dejavnosti je namenjen učencem od 6. do 9. razreda. Potekala bo dve uri tedensko enkrat na teden, v »blok uri«. Dejavnost razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija. Učenci bodo spoznavali in nadgrajevali znanje iz različnih področij tehnike. Izdelovali bomo izdelke iz papirja in kartona po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji, izdelke s področja modelarstva, ustvarjali bomo izdelke iz lesa in umetnih mas ter kovin. Pri interesni dejavnosti bomo sestavljali tudi modele naprav in strojev s sestavljanko Fischer technik in Lego. Učenci bodo samostojno reševali postavljen problem, razvijali zamisli, vzpodbudili svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela. Reševali bodo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije.

 

KROG
Pogovori, namenjeni razvijanju in ohranjanju prijateljstev, krepitvi samozavesti, pogovori o šoli, odraščanju in odnosih.

 

EKO KROŽEK
Narava je kraj, kjer si ljudje oddahnemo in si naberemo novih moči, vendar pa si le-ta ne more oddahniti od nas. Naše nespametno onesnaževanje že terja svoj davek in skrajni čas je, da spremenimo svoje navade in pomagamo Zemlji, da si opomore.
V ekološkem krožku se bomo ukvarjali predvsem z okoljskimi problematikami in kako pomembna je skrb za okolje. Svoje znanje bomo preverili na Ekokvizu in se potegovali za naziv največje EKOFACE.
Skozi različne akcije bomo ozaveščali in skrbeli za čistejše okolje ter se mimogrede naučili še marsikaj uporabnega.

 

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

9. razred - NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmet

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 2 uri tedensko Izberete ali ne izberete. Izvaja se v času pouka. Skupina se oblikuje za najmanj 8 prijavljenih učencev.

Obvezni izbirni predmet

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe
Nemščina 3 2 uri tedensko Učenec obvezno izbere 2 uri tedensko, lahko pa največ 3 ure. Namesto obveznega izbirnega predmeta učenec lahko uveljavlja glasbeno šolo kot izbirni predmet. Prinese potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenem letniku. Glasbena šola mora izvajati javno veljavni program – vpisana je v razvid.
Likovno snovanje 3 1 ura tedensko
Latinščina 3 2 uri tedensko
Retorika 1 ura tedensko
Verstva in etika 3 1 ura tedensko
Obdelava gradiv kovine 1 ura tedensko
Računalniška omrežja 1 ura tedensko
Kemija v življenju 1 ura tedensko
Izbrani šport 1 ura tedensko

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedil in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA 3
Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedi in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.
V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.
Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

LIKOVNO SNOVANJE 3
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2 in 3 učenci preko praktičnega dela poglabljajo likovno znanje, se seznanjajo z likovno-umetniškimi stvaritvami ter poglobljeno razvijajo likovne veščine. Likovno ustvarjanje zajema vsa področja likovne umetnosti (risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in oblikovanje prostora). Seznanjajo se z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, ki jih pri rednem pouku likovne umetnosti ni mogoče izvajati in imajo možnost sodelovanja na likovnih natečajih ter delavnicah. Način likovnega ustvarjanja ter izražanja je svobodnejši kot pri rednem pouku LUM. Likovno nadarjeni učenci lahko poglabljajo znanja s področij, ki jih posebej zanimajo.
Ob praktičnem delu se učenci seznanjajo tudi z osnovami likovne teorije in znanj, ki jim odpirajo poti do mnogih poklicev in študijev, ki so povezani z likovnimi dejavnostmi (npr. aranžer, scenograf, cvetličar, frizer, oblikovalec umetne obrti in unikatne keramike, zobni tehnik, fotograf, modni, grafični in industrijski oblikovalec, arhitekt, arheolog itd.).
Med delom razvijajo čustveno, socialno in estetsko občutljivost, ustvarjalnost, zmožnost opazovanja, predstavljivost, likovno mišljenje, spomin in domišljijo. Ob opazovanju doživljajo in razumejo lepote v naravi in umetninah.

LATINŠČINA 3

V prvem letu učenja latinskega jezika smo postavljali temelje, v drugem gradili čvrste stene – v tretjem dodamo veličastno streho ter okrasje in palača našega znanja latinščine je zgrajena. Jezikovni elementi, ki jih spoznamo v 9. razredu – 3. deklinacija, pasiv, glagolski časi – nam poleg splošno uporabnega znanja in široke razgledanosti ponudijo vpogled v pristna besedila antične mitologije, epike in zgodovinopisja. Spoznamo slavna imena rimske književnosti – Cezarja, Plinija, Vergilija, Ovidija itd. ter njihova dela in dosežke. V tretjem letu učenja natančno spoznamo tudi zgodovinsko obdobje rimskega cesarstva ter zgodnjega krščanstva.
Na Latinščino 3 se lahko vpišejo tisti, ki so opravili Latinščino 2.

RETORIKA
Retorika je disciplina, katere namen je pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja. Pri predmetu bomo spoznali, kaj je retorika in kaj argumentacija, zakaj se ju je koristno učiti, spoznali bomo, kaj moramo upoštevati, da bo naš govor prepričljiv ter kako pregnati strah pred govornim nastopanjem.
Namen retorike je tudi učence naučiti samostojnega, smiselnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč.

VERSTVA IN ETIKA 3
Vedno večja odprtost in povezanost sveta zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev – s tem pa medsebojno spoštovanje med ljudmi različnih veroizpovedi ter kulturnih krogov. Predmet je trileten, vendar ga učenci lahko izberejo le za leto, dve ali tri, ker gre za zaključene tematske sklope. Predmetu je namenjena ena ura pouka tedensko.
Zanima nas svet, v katerem živimo, v njegovi raznolikosti. Učenci spoznajo pomen in vpliv verstev v vsakdanjem življenju ljudi razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, o svoji identiteti, svojih ciljih.

OBDELAVA GRADIV – KOVINE
Pri izbirnem predmetu obdelava kovin boste spoznavali gradiva – kovine. Iz različnih vrst materialov boste izdelovali uporabne in okrasne predmete. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.
Učenci načrtujejo in izdelajo uporabne in okrasne predmete iz različnih vrst materialov (pločevina, žica, profili…). Ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov ugotavljajo lastnosti posameznih kovin – jekla, bakra, kositra, cinka, svinca, aluminija… in izbirajo ustrezna orodja in stroje. Učenci spoznavajo principe oblikovanja in načrtovanja ter obdelovalne postopke (rezanje, vrtanje, kovičenje, žaganje, brušenje, lepljenje, vijačenje, spajkanje, tanjenje …). Prav tako spoznavajo poklice v kovinski industriji in obrti.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA – RAČUNALNIŠTVO
Pri izbirnem predmetu računalniška omrežja učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo pridobljena znanja predmetov urejanje besedil in multimedija.
Namen: učenci spoznajo razliko pri delu v šolskem lokalnem omrežju in svetovnem spletu, njegovo dosegljivost, urejanje in delovanje: servisi (e-pošta, svetovni splet …), protokol, naslavljanje strani, brskalnike in iskalnike, spoznajo urejevalnike za izdelavo in obdelavo spletnih strani, spoznajo programe za izdelavo in obdelavo slik, izdelajo svojo spletno stran in jo postavijo na strežnik ter predstavijo sošolcem.

KEMIJA V ŽIVLJENJU
Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda, vsem ki radi raziskujejo, eksperimentirajo in jim je naravoslovje blizu. Predmet nadgrajuje znanja in spretnosti, ki so jih učenci pridobili pri pouku kemije. Predmet je razdeljen na tri tematske sklope: Snovi tekmujejo, Svet brez barv bi bil dolgočasen, Kemija tudi diši. Učenci samostojno ali v dvojicah izvajajo eksperimente. Spoznali bodo pomen kemije pri reševanju ključnih problemov na farmacevtskem, kozmetičnem, medicinskem, kmetijskem, prehrambnem in tekstilnem področju ter na področju umetnosti in modnih trendov. Delo bo potekalo v kemijski učilnici, računalniški učilnici in na terenu. Nekaj učnih ur izbirnega predmeta KEŽ bo izvedenih strnjeno, v obliki popoldanskih delavnic (raziskovalno kemijsko – kulinarične delavnice).

IZBRANI ŠPORT
Namen tega modula pa je poglabljanje vsebin določenega športa in je namenjen vsem učencem, tudi tistim, ki se z določenim športom že ukvarjajo izven rednih šolskih dejavnosti.

9. razred - INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe
Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z učenci. Ne prijavljate, obiskujejo jo izvoljeni predstavniki učencev.
Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne.
Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne.
Bazični športi in ples Izvaja se po pouku 1 ura tedensko. Mladinski pevski zbor 2 uri. Iz tega sklopa lahko prijavite največ 2 interesni dejavnosti.
Igre z žogo
Film in televizija
Biološki krožek
Geografski krožek
Mladinski pevski zbor
Šah
Impro gledališče
Prva pomoč
Vesela šola
Likovni krožek
Tehniški krožek
Krog
Planinski krožek 10 planinskih izletov ob sobotah – vsak mesec eden. Izberete ali ne. Plačilo članarine planinskemu društvu in prevoz.

BRALNA ZNAČKA
Navodila za opravljanje bralne značke so vsako leto objavljena in posodobljena na spletni strani šole v zavihku knjižnica.
Učenci bralno značko opravljajo na razredni stopnji pri razredničarki, na predmetni stopnji pa pri učiteljici slovenščine. Bralno značko učenci opravljajo po dogovoru z učiteljico.

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
“Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.” (Meander) Skozi branje se nam odpirajo novi svetovi in lahko živimo nešteto življenj. Pri učenju jezika ima branje izjemno pomembno vlogo, saj si tako širimo besedni zaklad in usvajamo jezik na prijeten način. Učenci v okviru bralne značke preberejo predpisana dela v angleščini in nato preverijo svoje razumevanje v obliki kratkega testa. Od 1. do 5. razreda je razpisana EPI bralna značka. Na predmetni stopnji pa se učenci lahko udeležijo Bookworm in EPI bralne značke.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Učenci izbirnega predmeta Nemščina prebirajo knjige v nemškem jeziku in sodelujejo na različnih tekmovanjih (Epi-Lesepreis in Bücherwurm). Z branjem širijo svoj besedni zaklad.

 

BAZIČNI ŠPORTI IN PLES
Pri urah se bomo učili razne pop koreografije trenutno popularnih pesmi ter z njimi nastopili na različnih šolskih prireditvah in ob zaključku šolskega leta. Nekaj ur bomo namenili tudi vzdržljivostni vadbi in bazičnim športom.

 

IGRE Z ŽOGO
Interesna dejavnost je namenjena vsem učencem od 6.– 9. razreda, ki želijo spoznati in nadgraditi svoje znanje v nogometu ali v namiznemu tenisu. V jesenskem in spomladanskem delu bodo obravnavane vsebine nogometa, ki jih med rednimi urami športa ne uspemo izvesti in nadgrajujejo reden pouk. Intenzivneje se bomo pripravljali tudi na šolska tekmovanja v nogometu.
V zimskem času pa bomo več pozornosti namenili najhitrejši športni igri na svetu – namiznemu tenisu. Učenci se bodo spoznali z najosnovnejšimi udarci, tehniko in taktiko namiznega tenisa. Zainteresirane kandidate bomo pripravili tudi na šolska tekmovanja v namiznem tenisu, ki bodo predvidoma v prvih pomladnih mesecih.

 

FILM IN TELEVIZIJA
V sklopu interesne dejavnosti film in televizije se bodo učenci naučili teoretičnih osnov pisanja scenarijev, snemanja videov in montaže. Nato bo sledilo praktično izvajanje pridobljenega znanja, kjer bodo učenci pod mentorstvom imeli priložnost ustvarjati kratke filme in televizijske prispevke. Ti bodo nato objavljeni v šolskem okolju, kar bo omogočilo učencem, da pokažejo svoje ustvarjalne sposobnosti širši javnosti.

 

BIOLOŠKI KROŽEK
Pri krožku bomo nadgrajevali in utrjevali biološka znanja. Spoznali bomo različne načine raziskovanja. Izdelali bomo umetni ekosistem ter spremljali organizme v njem.

 

GEOGRAFSKI KROŽEK
Pri geografskem krožku bomo poglabljali in razširjali izbrane geografske teme, urili se bomo v orientaciji na različnih zemljevidih, izdelovali tematske zemljevide, preproste geografske učne pripomočke, reševali in izdelovali kvize. Spoznavali bomo tudi terensko delo.

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Mladinski pevski zbor je zbor, kjer so pevci in pevke že vajeni ubranega petja. Za učence 4. in 5. razreda bo organizirana posebna skupina pesmijo popestrijo marsikatero prireditev v okviru šolske organizacije kot tudi lokalne skupnosti. Pevci pojejo bogat repertoar pesmi, vsako leto se predstavijo na občinskem srečanju pevskih zborov.
Učenci predmetne stopnje pa se preizkušajo tudi v večglasnem petju. Bogat izbor pesmi, petje v tujih jezikih, pesmi iz različnih slogovnih obdobij glasbene zgodovine, priredbe popevk, vse to dela pevske vaje še bolj zanimive. Pevci mladinskega zbora nastopajo na kulturnih šolskih prireditvah in na samostojnem koncertu ob koncu šolskega leta.

 

ŠAH
Učenci se naučijo osnov šahovske igre, preigravajo šahovske partije, iščejo najboljše poteze in razpravljajo pri šahovski analizi. Poleg tega razvijajo tudi pozitivne značajske lastnosti (disciplina, metodičnost, odnos do nasprotnika), se učijo potrpežljivosti in spoštovanja pravil in nasprotnikov. Z učenci sodelujemo na različnih šahovskih tekmovanjih.

 

IMPRO GLEDALIŠČE
Če si želite zanimivega skupinskega dela, je impro gledališče prava izbira za vas.
Impro niso samo tehnike improvizacije, ampak služi tudi k povezovanju učencev znotraj skupine. Omogoča aktiven način odzivanja in predelovanja vseh informacij in življenjskih situacij ter nas uči javnega nastopanja. Pomaga nam, da se znamo znajti v nepričakovanih situacijah, da razvijamo samopodobo in sprejemamo ter razumemo drugačnost.
Naš cilj je, da nastopimo v šoli in tudi izven nje ter spoznamo prave improvizatorje.

 

PRVA POMOČ
Vsebina prve pomoči je naravnana k uporabnosti v vsakdanjemu življenju. Učence učimo, kako ravnati ob določenih nesrečah, kako se oskrbi določene poškodbe in kako se ukrepa pri nenadno poslabšanem zdravstvenem stanju obolele osebe zaradi sladkorne bolezni, zastoja srca, alergije, možganske kapi … Učence preko pridobljenih znanj in veščin prve pomoči spodbujamo k družbeni solidarnosti in odgovornosti.
Vsebina poudarja preventivno delovanje na področju:
humanitarnih vrednot, splošne varnosti v prometu, lastne varnosti in varnosti udeležencev v oziroma ob nesreči, varovanje lastnega zdravja, sočutja, sodelovanja, komunikacije in dela v skupini.

 

VESELA ŠOLA
Učenci s pomočjo različnih tem pridobivajo raznovrstna znanja, veščine in spretnosti. Prebiramo PIL in njegove razpisane teme, ki so aktualne in povezane z današnjim časom. V mesecu marcu naše znanje pokažemo na šolskem tekmovanju iz znanja Vesele šole.

 

LIKOVNI KROŽEK
Pri interesni dejavnosti likovni krožek imajo učenci možnost ustvarjati in raziskovati različne likovne tehnike po lastnih željah ter nadgrajevati likovno raziskovanje na področjih, ki jih bolj zanimajo. Učenci tudi sodelujejo pri pripravi scenografije ter kostumografije za šolske predstave ter pripravi likovnih stvaritev za tematske okrasitve šole v času različnih praznikov, projektov, itd. Posebno poglavje bo tudi keramika in izdelovanje lutk.

 

TEHNIŠKI KROŽEK
Interesna dejavnosti je namenjen učencem od 6. do 9. razreda. Potekala bo dve uri tedensko enkrat na teden, v »blok uri«. Dejavnost razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija. Učenci bodo spoznavali in nadgrajevali znanje iz različnih področij tehnike. Izdelovali bomo izdelke iz papirja in kartona po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji, izdelke s področja modelarstva, ustvarjali bomo izdelke iz lesa in umetnih mas ter kovin. Pri interesni dejavnosti bomo sestavljali tudi modele naprav in strojev s sestavljanko Fischer technik in Lego. Učenci bodo samostojno reševali postavljen problem, razvijali zamisli, vzpodbudili svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela. Reševali bodo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije.

 

KROG
Pogovori, namenjeni razvijanju in ohranjanju prijateljstev, krepitvi samozavesti, pogovori o šoli, odraščanju in odnosih.

 

PLANINSKI KROŽEK
V okviru planinskega krožka in s sodelovanjem s Planinskim društvom Ljubljana – Matica organiziramo 10 planinskih izletov. Učenci oblikujejo spoštljiv odnos do narave, naravnih lepot in bogastev ter kulturnih znamenitosti. Seznanijo se z osnovnim izletniškim znanjem (oprema, tempo hoje, pitje tekočine, lik planinca) in tehničnim znanjem (izdelovanje vozlov, uporaba kompasa, orientacija) in seznanijo se z nevarnostmi v gorskem svetu ter razvijajo samostojnost.

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost