Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

OŠ Milana Šuštaršiča je ena izmed 38 vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki sodelujejo v projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki ga je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor razpisalo Ministrstvo za izobraževanje in šport. Projekt traja od junija 2022 do septembra 2023.

Namen projekta je vpeljava vsebin, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah in skrbi za okolje v učni proces. Vsebine projekta so nadgradnja aktivnosti, ki smo jih na šoli že izvajali v zadnjih nekaj letih na področju ekologije zlasti izven rednega pouka. Aktivnosti so tako namenjene zmanjšanju ogljičnega odtisa naše šole in privzgajanju dobrega odnosa do okolja. Naše aktivnosti so v prvi vrsti usmerjene v učence, vendar želimo v projekt vključiti širšo skupnost, da bi čim bolje razširili zavest o pomembnosti skrbi za okolje in tako bolje dosegli cilje projekta.

Vsebine, ki jih bomo skozi aktivnosti naslavljali bodo tematsko razdeljene in bodo povezane tudi z letnimi časi in mednarodnimi dnevi povezanimi z okoljem. Začenjamo v septembru s tematiko zavržene hrane, ki bo osrednja tema uvodne septembrske prireditve in medpredmetnega dne. V spomladanskem času bomo več časa namenili pomembnosti biotske raznovrstnosti in problematiki hitre mode. V tem času bomo poleg aktivnosti med poukom organizirali tudi eko teden, ki bo namenjen obeležitvi dneva Zemlje in ekološkim aktivnostim- zbiranje odpadnega papirja, plastičnih zamaškov, praznih kartuš ter izmenjevalnici oblačil.

V času trajanja projekta bomo poskušali zmanjšati ogljični odtis naše šole z nadaljevanjem zmanjšanja uporabe odpadne plastike in količine zavržene hrane, uredili bomo tudi šolski vrst in ga posadili z medovitimi rastlinami in starimi  sortami sadnega drevja ter tako nagovorili tudi problematiko zmanjševanja števila opraševalcev.

Projekt je trajnostno naravnan zato bomo stremeli k nadaljevanju vseh aktivnosti tudi po zaključku projekta, saj je glavni cilj projekta ozavestiti in ponotranjiti skrb za okolje kot eno izmed glavnih vrednot.

                                                                                               Lea Kofler, vodja projekta

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost