Učiteljice DSP

Učiteljice dodatne strokovne pomoči

specialna pedagoginja: Iva Jenko
telefon:  01 2355 270
mail: iva.jenko@osmslj.si
pogovorne ure: po dogovoru

 

učiteljica za individualni pouk: Maja Kozmos Biček
telefon:  01 2355 270
mail:  maja.kozmos-bicek@osmslj.si
pogovorne ure:  po dogovoru

 

učiteljica za individualni pouk: Alisa Selan
telefon: 01 6207 262
mail: alisa.selan@osmslj.si
pogovorne ure: po dogovoru

 

učiteljica za individualni pouk: Petra Valentinčič
telefon: 01 6207 264
mail: petra.valentincic@osmslj.si 
pogovorne ure: po dogovoru

 

učiteljica za individualni pouk: Anja Ziherl
telefon: 01 2355 272
mail: anja.ziherl@osmslj.si
pogovorne ure: po dogovoru

 

 

Učiteljice dodatne strokovne pomoči izvajajo dodatno strokovno pomoč v skladu z zakonsko pridobljenimi odločbami. Sodelujejo pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa. Delajo z učenci, ki imajo učne ali čustveno-vedenjske težave, jim svetujejo in s timskim pristopom pomagajo pri premagovanju težav. Pri delu sodelujejo z učitelji, drugimi delavci šole, starši in zunanjimi institucijami.

 

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost