20. maj SVETOVNI DAN ČEBEL

Maj 17, 2021 | Novice

ZAKAJ RAVNO 20. MAJ?

Slovenija je predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po opraševanju največja, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas spravila čebeljega pridelka ter s tem dnevi in tedni medu. 20. maj je tudi rojstni dan Antona Janše (1734–1773), ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in enega največjih strokovnjakov za to področje v tistem času. Bil je prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu, ki ga je cesarica Rimskega cesarstva Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo na Dunaju.

 ZAKAJ JE POTREBNO OBVAROVATI ČEBELE?

Čebele imajo pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča. S tem pa varujejo in skrbijo za ekosisteme, živalske ter rastlinske vrste in tako prispevajo h genetski ter biotski raznovrstnosti.

Čebele so tudi pokazatelj razmer v okolju. Njihova prisotnost, odsotnost oziroma številčnost nam sporoča, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je treba ukrepati. Z opazovanjem razvoja in zdravstvenega stanja čebel je mogoče ugotoviti spremembe v okolju in pravočasno izvesti potrebne varstvene ukrepe.

ČEBELE IN OSTALI OPRAŠEVALCI POSTAJAJO OGROŽENA VRSTA

Študije Organizacije združenih narodov in Svetovne zveze za varstvo narave kažejo, da se populacije čebel in drugih opraševalcev pomembno zmanjšujejo, zaradi česar čebele in drugi opraševalci postajajo čedalje bolj ogrožene živalske vrste. Na to vplivajo številni dejavniki, ki so posledica človeških aktivnosti: intenzivno kmetijstvo, široka uporaba pesticidov in onesnaževanje z odpadki. Čebele so izpostavljene novim boleznim in škodljivcem, zaradi naraščajočega števila svetovnega prebivalstva se krči njihov življenjski prostor, poleg tega preživetje in razvoj čebel in drugih opraševalcev čedalje bolj ogrožajo tudi podnebne spremembe.

Podatki FAO kažejo, da imajo čebele in drugi opraševalci neprecenljivo vrednost pri zagotavljanju svetovne varnosti preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu oziroma vsaka tretja žlica hrane. Po oceni na podlagi mednarodne študije Medvladne platforme o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah iz leta 2016 je letna svetovna proizvodnja hrane, ki je neposredno odvisna od opraševanja, vredna od 235 do 577 milijard ameriških dolarjev. Poleg tega so kmetijske rastline, ki potrebujejo opraševanje, pomemben vir delovnih mest in dohodka za kmete, zlasti za male in družinske kmetije v državah v razvoju. Nenazadnje imajo čebele pomembno vlogo tudi pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Kot dober bioindikator razmer v okolju nam sporočajo, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je treba ukrepati.

S pravočasno zaščito čebel in drugih opraševalcev bomo pomembno prispevali k reševanju vprašanj globalne preskrbe s hrano in odpravi lakote v državah v razvoju.

 

KAJ LAHKO STORIMO ZA OHRANITEV ČEBEL?

  • Na balkonih, terasah in vrtovih v okrasne namene zasejmo medovite cvetlice.
  • Kupimo med in ostale čebelje pridelke pri najbližjem lokalnem čebelarju.
  • Ozaveščajmo o pomenu čebel in izrazimo podporo čebelarjem.
  • Doma na balkonu, terasi ali vrtu postavimo svoje gnezdišče za čebele – lahko ga naredimo sami ali pa ga kupimo v trgovinah z opremo za hišo in dom.
  • Ohranimo stare travnike z večjo pestrostjo rastlin in sejmo na travnike medonosne rastline.
  • Na travnikih kosimo cvetoče rastline šele po njihovem cvetenju.

 

VIDEOPOSNETKI:

URADNI VIDEOPOSNETEK OB SVETOVNEM DNEVU ČEBEL: https://www.youtube.com/watch?v=BQUuGe1l-Gs

S čebelo do medu: https://www.youtube.com/watch?v=qlsbshOwbWs

Opraševanje: https://www.youtube.com/watch?v=dqBpJNA-AsA&t=2s

 

MOBILNA APLIKACIJA ZA OTROKE:

»Dan čebel / Beeday« 

Z mobilno igrico »Beeday« se lahko preleviš v čebelo in začneš odkrivati slovenska mesta, planine in podeželje. Na tem potovanju te pričakajo različni cvetovi, pa tudi ptice, ki te pri nabiranju cvetov poskušajo ovirati. S hitrimi prsti in čim več obiskanimi cvetovi, moraš čebelo pripeljati v panj, da lahko nadaljuješ v naslednjem kraju.

Igrica »Beeday« je na voljo v obliki aplikacije za vse uporabnike Android in iOS operacijskih sistemov. Igrico, ki jo najdete v trgovini »App store« in »Google Play«, je tako možno brezplačno namestiti na osebne telefone in tablice kot aplikacijo.

 

Pripravila: Lea Kofler, vodja eko dejavnosti

 Vir:  https://worldbeeday.org/si/praznujmo-dan-cebel.html

Dostopnost