Povabilo k izpolnjevanju ankete o šolski prehrani za starše

Maj 24, 2021 | Novice

Zdravo prehranjevanje spada med ključne dejavnike varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k boljšemu zdravju in večji kakovosti življenja. Zato si na naši šoli prizadevamo, da je prehrana čim bolj pestra in raznolika.

Ker nam je pomembno tudi vaše zadovoljstvo s šolsko prehrano, smo pripravili anketni vprašalnik o zadovoljstvu staršev s šolsko prehrano, toplimi obroki in dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Starši dostopate do vprašalnika preko spletne strani šole pod zavihkom starši – anketa (https://1ka.arnes.si/a/24297). Anketa bo aktivirana dne, 24.5.2021, aktivna bo do 6. 6. 2021.

Geslo za reševanje ankete dobite starši posredovano na elektronski naslov.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje!

Tea Žmavčič, vodja šolske prehrane

Dostopnost