E-redovalnica

E-redovalnica

IZ KOLEDARJA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

1. ocenjevalno obdobje:  od 3. septembra 2018 do 31 januarja 2019
2. ocenjevalno obdobje:

 od 1. februarja 2019 do 14. junija 2019 ( za 9. razred)

od 1. februarja 2018 do 24. junija 2019 ( za 1. – 8. razred)

 

ŠOLSKE POČITNICE

jesenske:  od 29. oktobra do 2. novembra 2018
novoletne:  od 25. decembra do 2. januarja 2019
zimske:  od 25. februarja do 1. marca 2019
prvomajske:  od 27. aprila do 2. maja 2019
poletne:  od 26. junija do 31. avgusta 2018

 

POUKA PROSTI DNEVI

31. oktober  dan reformacije
1. november  dan spomina na mrtve
25. december  božič
26. december  dan samostojnosti in entnosti
1. in 2.  januar  novo leto
8. februar  Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
22. aprila 2019  velikonočni ponedeljek
27. april  dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj  praznik dela
25. junij  dan državnosti

 

KORIŠČENJE PROSTIH DNI
Učenke in učenci lahko izostanejo od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če izostanek starši razredniku 5 dni vnaprej napovejo. Izostanek lahko koristijo strnjeno ali v več delih in traja največ pet dni v letu. Dolžnost učencev je da zamujeno snov nadoknadijo najkasneje v enem tednu.

 

ORGANIZACIJA POUKA
Redni pouk bo realiziran po veljavnem predmetniku.

 

PRIČETEK POUKA
Pričetek pouka je ob 8.20, predura ob 7.30.

 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo glede na potrebe staršev.
Za učence drugega razreda in za starejše učence, ki se vozijo v šolo, starši oddajo pisno vlogo z utemeljitvijo, če želijo otroka vključiti v jutranje varstvo.
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje traja do 16.05. Popoldansko varstvo do 16.55.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno dovoli učencu odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

 

DOPOLNILNI POUK
Dopolnilni pouk bomo organizirali v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. Organizirali ga bomo za tiste učence, ki bodo ob taki pomoči lahko izboljšali svoje znanje.

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Zakonodaja omogoča tudi organizacijo individualne in skupinske pomoči. Obliki dela organizira šolska svetovalna služba v dogovoru z učitelji in starši ter učenci. Pouk izvajajo učitelji.

 

DODATNI POUK
Dodatni pouk bomo organizirali za učence, ki bi si želeli poglobiti znanje z določenega področja.

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI – RAZISKOVALNO DELO UČENCEV
V šolskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali z evidentiranjem, identifikacijo in individualnimi programi za nadarjene učence od 3. razreda dalje (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli). Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci je ga. Maja Kozmos (nadomešča Anja Godec).

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost