Knjižnično informacijsko znanje (KIZ)

Knjižnično informacijsko znanje (KIZ)

Po predhodnem dogovoru z učitelji KIZ poteka v čitalnici in knjižnici.

Prvi tedni pouka so prinesli tudi obiske v knjižnici. Knjižnično informacijska znanja so pridobivali vsi. Namen teh srečanj je usposobiti mladega bralca v samostojnega uporabnika šolske knjižnice, uresničujejo pa se s pomočjo splošnih ciljev:

  • učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje,
  • učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja,
  • učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost