Svetovalna služba

Svetovalna služba

Splošni elektronski naslov svetovalne službe: svetovalna-sluzba@osmslj.si

 

svetovalna delavka: Tjaša Grebenšek
telefon: 01 2355 273
mail: tjasa.grebensek@osmslj.si
pogovorne ure: po dogovoru

Na šolsko psihologinjo Tjašo Grebenšek se lahko obrnite z vprašanji glede vpisa v 1. razred, odloga šolanja, predčasnega šolanja, šolanja na domu, prepisa ali izpisa iz šole, testiranja in koordinacije dela z nadarjenimi učenci ter koordinacije prostovoljstva na šoli.

svetovalna delavka: Maja Krnaič
telefon: 01 6207 261
mail: maja.krnaic@osmslj.si
pogovorne ure: po dogovoru

Šolska socialna pedagoginja nudi pomoč in podporo pri vprašanjih učencev in staršev o poklicni orientaciji, socialnih zadevah (šolski sklad, letovanja, botrstvo) in varovanju osebnih podatkov. V okviru skrbništva nudi pomoč pri učnih in vzgojnih težavah ter reševanju konfliktnih situacij.

svetovalni delavec: Mark Jupiter Užmah
telefon: 01 2355 273
mail: mark-jupiter.uzmah@osmslj.si
pogovorne ure: po dogovoru

 

Pri reševanju različnih težav je pomembno timsko delo, ki vključuje vse udeležene v problemu. Zato se pri reševanju vključujejo tako učenci kot tudi starši in učitelji, ki so za nastalim problemom povezani. Včasih prihaja pri učencih do težav, ki potrebujejo pomoč svetovalcev zunanjih institucij, kar je v veliko oporo staršem in učiteljem pri delu z otrokom.

Svetovalno delo pa vključuje tudi preventivno pomoč učencem, staršem in učiteljem. Namen tega je, da do težav sploh ne bi prihajalo.

Šolska svetovalna služba se vključuje tudi v aktivnosti povezane z vpisom šolskih novincev in poklicno orientacijo, ter z nasveti v zvezi z vpisom v srednje šole.

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost