Poklicna orientacija

Poklicna orientacija

Dragi učenci in starši!

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Zato je pomembno, da si učenci vzamete dovolj časa in zberete čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do najboljše izbire. Vaš vloženi trud in izbira srednje šole bosta močno vplivala na vaše življenje.

Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednjo šolo nudi pomoč svetovalna delavka Anja Čelan (anja.celan@guest.arnes.si in telefon: 01 6207261).

Učencem bodo v pomoč tudi tekoče informacije, ki jih lahko spremljajo na oglasni deski za poklicno orientacijo nasproti učilnice za geografijo.

Nikoli ti niso bile dane sanje, ne da bi ti bila dana tudi moč, da jih uresničiš.

 (Richard Bach)

 

VPISNIK Srednjesolski-Vpisnik-2021.pdf
PREDSTAVITEV POKLICEV

https://www.mojaizbira.si/poklici

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

https://karierniplac.si/asset/RhD9ACr3PSgGj25sx

https://www.youtube.com/results?search_query=to+bo+moj+poklic

https://www.inzenirji-bomo.si/sl/kambi

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO Šolsko leto 2020/21 Razpis 2020/2021.pdf
Šolsko leto 2021/22 RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2021-22.pdf
PRAVILNIK O VPISU V SREDNJO ŠOLO http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435
ROKOVNIK – DATUMI ROKOVNIK.pdf
ŠTIPENDIJE

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

https://www.srips-rs.si/stipendije

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

 

VAJENIŠTVO

https://www.gzs.si/vajenistvo

https://www.youtube.com/watch?v=aZwzva2SgGQ

https://www.youtube.com/watch?v=QBmaigfumRA

https://www.youtube.com/watch?v=2omrw6IJ0K8

 

SREDNJE ŠOLE – SEZNAM Z  NASLOVI

SEZNAM ŠOL LJUBLJANA.pdf

https://dijaski.net/srednje-sole/srednje-sole-v-sloveniji

https://slovenskesrednjesole.si

 

KALKULATOR TOČK Kalkulator točk (datoteka za prenos).xlsx
OMEJITEV VPISA – TOČKE https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/znane-so-tocke-za-vpis-v-srednjo-solo/
POMEMBNE SPLETNE STRANI

http://www.mojaizbira.si/

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

8. RAZRED

V osmem razredu se začne intenzivnejša poklicna orientacija v drugem ocenjevalnem obdobju, ko učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira (www.mojaizbira.si), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti. Osmošolci imajo možnost reševanja interaktivnega računalniškega vprašalnika Kam in kako. V spomladanskem času bodo imeli še tehniški dan na temo poklicne orientacije.

9. RAZRED

V devetem razredu učence seznanimo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami. V jesenskem času bodo imeli razredno uro ter tehniški dan na temo poklicne orientacije.

Aktivnosti:

 • pogovor z učenci o dejavnikih izbire poklicne poti, informiranje učencev o koristnih virih informacij;
 • spletni vprašalnik o poklicni poti (izvede se v mesecu oktobru ali novembru): namenjen je ugotavljanju notranje motivacije učenca, njegovih interesov in je podlaga za individualno svetovanje učencu;
 • predstavitev rokovnika, novosti na področju štipendij in srednješolskih programov učencem in staršem;
 • timski sestanki: pogovor o namerah zapisanih v anketnem vprašalnik – tim sestavljajo šolska svetovalna delavka, razrednik in svetovalka CIPSa;
 • predstavitev razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem;
 • izpolnjevanje vpisnih listov skupaj z učenci.

Skozi celo šolsko leto imajo učenci možnost individualnih razgovorov pri šolski svetovalni delavki.

  DOGODKI

  • Sejem izobraževanja in poklicev Informativa 2022 na Gospodarskem razstavišču bo predvidoma konec januarja 2022
  • Informativna dneva za vpis v srednje šole 11. 2. 2022 in 12. 2. 2022

  OBLAK/OFFICE 365

  VIDEO

  LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

  VIDEO

  Otvoritev prizidka OŠMŠ
  16. 10. 2018

  Arhiv prispevkov