Erasmus + mednarodni projekt

Erasmus + A Healthy Mind for a Modern World (mednarodni projekt)

A HEALTHY MIND FOR A MODERN WORLD

OŠ Milana Šuštaršiča je skupaj s šolami iz Velike Britanije in Švedske prijavila mednarodni projekt Erasmus + z naslovom »A Healthy Mind for a Modern World«, ki se bo izvajal od oktobra 2017 do maja 2019.

Cilji projekta so učence skozi različne aktivnosti na prostem spodbuditi k večji motiviranosti za delo, skozi kritično mišljenje spodbujati k strpnosti in sprejemanju drugačnosti, saj navsezadnje živimo v svetu, kjer se soočamo z vedno večjo razslojenostjo, rasno in versko nestrpnostjo. Naša naloga je torej mlajšo generacijo naučiti strpnosti, zdravega načina življenja in razmišljanja, kar jim bo v novodobnem svetu omogočilo kakovostno življenje.

Prvi del projekta bo spoznavanje šole na Švedskem, ki večino pouka izvaja zunaj in kako njihov način učenja in poučevanje prenesti v naš šolski sistem. Skozi različne dejavnosti na prostem bodo učenci spoznavali, da je narava lahko čudovita učilnica.

V drugem delu nas bodo naši britanski kolegi naučili kritičnega razmišljanja skozi narodne povesti.

Na koncu pa bomo kritičnost poskušali prenesti tudi v naše dojemanje drugačnosti. Ker je naša šola od vseh sodelujočih šol najbolj narodnostno raznolika, bomo poiskali načine, kako učence, ki prihajajo iz drugih jezikovnih okolij, čim bolj vključiti v šolsko življenje in česa vse se lahko od njih naučimo.

 

Kratka predstavitev partnerskih šol:

Lewannick Primary School

Šola se nahaja v Cornwallu na JZ Velike Britanije v bližini mesta Launceston, na obrobju Bodminskega močvirja. Šolo trenutno obiskuje 121 učencev med 2. in 11. letom starosti.

Moto šole je »A love of life through a love of learning«, kar pomeni »Ljubezen do življenja skozi ljubezen do učenja«.

http://lewannick.cornwall.sch.uk/

 

Harrowbarrow Primary School

Šola se nahaja v majhnem podeželskem mestu Harrowbarrow, ki leži v osrčju doline reke Tamar na JZ Velike Britanije v Cornwallu in se ponaša z bogato rudarsko in kmetijsko dediščino. Šola je bila zgrajena že davnega leta 1872.

http://www.harrowbarrow.cornwall. sch.uk/

Krokslättsskolan

Šola se nahaja v mestu Mölndal, nedaleč stran od enega večjih švedskih mest Gotheburga na JZ Švedske. Šolo obiskuje 245 učencev od 6. do 11. leta starosti. Posebnost šole je, da se veliko število ur pouka izvaja zunaj in da so v vse šolske predmete vključeni glasba, umetnost in gledališče. Prav tako so tudi tako imenovana »literarna šola«, kar pomeni, da vsi učenci 1 šolsko uro namenijo branju literature, ki ustreza letni literarni temi.

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost