Šolski koledar

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR MIZŠ

 

IZ KOLEDARJA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

1. ocenjevalno obdobje:  od 1. septembra 2021 do 31. januarja 2022
2. ocenjevalno obdobje:

 od 1. februarja 2022 do 15. junija 2022 ( za 9. razred)

od 1. februarja 2022 do 24. junija 2022 ( za 1. – 8. razred)

 

ŠOLSKE POČITNICE

jesenske:  od 25. oktobra do 1. novembra 2021
novoletne:  od 25. decembra do 2. januarja 2022
zimske:  od 21. februarja do 25. februarja 2022
prvomajske:  od 27. aprila do 2. maja 2022
poletne:  od 25. junija do 31. avgusta 2022

 

POUKA PROSTI DNEVI

31. oktober dan reformacije
1. november dan spomina na mrtve
25. december božič
26. december dan samostojnosti in enotnosti
1. in 2.  januar novo leto
3. januar pouka prost dan
8. februar Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
18. april 2022 velikonočni ponedeljek
27. april dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj praznik dela
25. junij dan državnosti

 

KORIŠČENJE PROSTIH DNI
Učenci lahko izostanejo od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če starši izostanek napovejo razredniku 5 dni vnaprej. Izostanek lahko koristijo strnjeno ali v več delih in traja največ pet dni v letu. Dolžnost učencev je, da zamujeno snov nadoknadijo najkasneje v enem tednu (53. člen Zakona o osnovni šoli).

 

ORGANIZACIJA POUKA
Redni pouk bo realiziran po veljavnem predmetniku.

 

PRIČETEK POUKA
Pričetek pouka je ob 8.20, pred ura ob 7.30.

 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo glede na potrebe staršev.

Za učence drugega razreda in za starejše učence, ki se vozijo v šolo, starši oddajo pisno vlogo z utemeljitvijo, če želijo otroka vključiti v jutranje varstvo.

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje traja do 16.05. Popoldansko varstvo traja do 16.55.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno dovoli učencu odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

 

DOPOLNILNI POUK
Dopolnilni pouk bomo organizirali v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. Organizirali ga bomo za tiste učence, ki bodo ob taki pomoči lahko izboljšali svoje znanje.

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Zakonodaja omogoča tudi organizacijo individualne in skupinske pomoči. Obliki dela sta organizirani v dogovoru z učitelji in starši ter učenci.

 

DODATNI POUK
Dodatni pouk bomo organizirali za učence, ki bi si želeli poglobiti znanje z določenega področja.

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI – RAZISKOVALNO DELO UČENCEV
V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z evidentiranjem, identifikacijo in individualnimi programi za nadarjene učence od 3. razreda dalje (Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli). Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci je Anja Godec Milinković.

 

 

OBLAK/OFFICE 365

VIDEO

LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov