Svet šole

Svet šole

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole šteje 11 članov ( 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev) in ima 4-letni mandat.

 

ČLANI SVETA ŠOLE:

Predsednik: Romana Zupanc

Namestnik: Valentin Jančigaj Sašo

Predstavniki šole: Lea Kofler, Vera Košir Rejc, Nataša Pozderec Intihar, Nataša Škorjanc Strnad

Predstavniki staršev: Anita Pirc Freischlager, Katarina Kralj, Erik Von Zupanič

Predstavniki MOL: dr. Jasna Grbović, Valentin Jančigaj Sašo, Matjaž Štolfa

 

Poslovnik

ZAPISNIK 5. redne seje Sveta zavoda OŠMŠ 25.9.2018

ZAPISNIK 6. redne seje Sveta zavoda OŠMŠ 21. 2. 2019

 

OBLAK/OFFICE 365

VIDEO

LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov

Dostopnost