Skladnja? Kaj je že to? (Jeziki štejejo)

Dec 16, 2021 | Novice

Ko beremo besedilo, nam ni treba razmišljati o vseh pravilih, ki urejajo odnose med besedami, stavki in povedmi. Ta pravila, ki jim s skupno besedo rečemo skladnja, pa so vseeno bistvenega pomena, da se lahko govorci nekega jezika med seboj razumejo.

S pomočjo spodnjih treh plakatov, ki visijo tudi na hodniku pred jedilnico, lahko osvežite svoje znanje o skladnji, stavčnih členih ter vrstah stavkov. Ne pozabite rešiti tudi nagradnega kviza, ki smo ga pripravili z ekipo! Odgovore najdete prav na plakatih. Kviz bo odprt do 16. januarja.

Ekipa JeŠT vam želi prijetne praznike!

REŠI KVIZ!

 

Dostopnost