NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2019

Maj 7, 2019 | Novice

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

 

Nacionalno preverjanje znanja, bo za učence 6. in 9. razreda:

  • v torek, 7. maja, iz slovenščine (6. in 9. razred)
  • v četrtek, 9. maja, iz matematike (6. in 9. razred)
  • v ponedeljek, 13. maja, iz angleščine (6. in 9. razred)

 

Pri reševanju nalog boste lahko uporabljali le moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.  Pri matematiki lahko uporabljate tudi svinčnik (za grafične izdelke), geotrikotnik, ravnilo, šestilo in radirka. Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal piši-briši.

 

Seznam učencev po posameznih skupinah in prostorih bo objavljen na oglasni deski pred zbornico pol ure pred začetkom pisanja. Na dan preverjanja boste prišli v šolo ob 8.15 in počakali v pritličju (pri dnevni sobi).  V učilnico boste odšli skupaj z nadzornim učiteljem. Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. Opravljanje NPZ-ja se prične ob 8.30 in zaključi ob 9.30 oz. ob 10.00 za učence s prilagoditvami.

 

Vse naloge bodo šifrirane. Vse dni preverjanja boste eno nalepko s šifro nalepili na list z nalogami, drugo pa na list papirja, ki ga bo dal učitelj – prvi dan preverjanja. Na nalepkah boste preverili, ali so vsi vaši podatki točni.

 

V PRIMERU KRŠITEV:

Če učenec prepisuje od sošolcev, poseduje ali pri pisanju uporablja nedovoljene pripomočke ali moti izvedbo NPZ-ja, se mu prepove nadaljnje opravljanje NPZ-ja. Nadzorni učitelj mu vzame preizkus znanja, učenec pa zapusti učilnico. Na hodniku ga prevzame nadzorni učitelj. Preizkus je v tem primeru ovrednoten z 0 točkami.

 

 

VPOGLED OVREDNOTENIH PREIZKUSOV:

Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja, omogoči šolam, učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do obojega bodo lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si. Preizkuse znanja učencev s posebnimi potrebami, ki jih ni mogoče digitalizirati, bo pooblaščenec Državnega izpitnega centra – Pošta Slovenije šolam dostavila dan pred vpogledi.

 

Do nalog boste lahko dostopali:

  1. – 5. junija učenci 9. razreda
  2. – 10. junija učenci 6. razreda

 

Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri NPZ-ju v 6. ali 9. razredu prišlo do pisne ali računske napake (napaka pri zapisu doseženih točk, seštevanju ali vpisu v spričevalo), lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

 

ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA!

Dostopnost